Vooroverleg

Heeft u een groot bouwplan of nieuw initiatief en past het niet binnen het bestemmingsplan? U kunt dan een vooroverleg aanvragen om uw plan verder te verkennen.

Uw voorbereiding

 1. Doe eerst de vergunningcheck op omgevingsloket.nl om te weten of een omgevingsvergunning nodig is.
 2. Voor het raadplegen van bestemmingplannen kunt u terecht op ruimtelijkeplannen.nl.

Is er een afwijking nodig van het bestemmingsplan? Dan is er een verdere verkenning nodig.

Het is in dat geval verstandig om een vooroverleg met ons aan te vragen. We beoordelen uw plannen in dit vooroverleg op haalbaarheid. U hoort dan van ons of uw plan kans van slagen heeft, of dat u uw plannen nog moet aanpassen.

Een vooroverleg vraagt u aan via omgevingsloket.nl.

Vooroverleg aanvragen

Ruimtelijke verkenning

Bij de ruimtelijke verkenning krijgt u een inhoudelijk advies van een vergunningverlener en bijvoorbeeld de adviseur ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast kunnen wij u extra thema’s adviseren die belangrijk zijn voor uw plan. Ons screenteam adviseert u bij het maken van deze keuze en informeert u over de kosten. Extra thema’s zijn bijvoorbeeld duurzaamheid, stedenbouw, welstand, erfgoed (monumenten), milieu, verkeer en parkeren. Het resultaat van de ruimtelijke verkenning geeft u meer duidelijkheid over de haalbaarheid van uw plannen of op welke punten deze moeten worden aangevuld of aangepast.

Ruimtelijke verkenning afgerond? Dan heeft u een paar keuzes. U kunt:

 • uw plan aanpassen en nog een aanvullende verkenning aanvragen
 • uw plan verder onderzoeken met een conceptaanvraag
 • uw vergunning aanvragen 

Conceptaanvraag

De conceptaanvraag is een complete toetsing van uw uitgewerkte plan. De conceptaanvraag en alle stukken die daarbij horen worden doorgenomen. Het resultaat is een oordeel over het conceptplan. U weet dan dus of u een vergunning kunt krijgen of dat er aanpassingen nodig zijn. 

Is de conceptaanvraag afgerond? Dan kunt u:

 • uw vergunning aanvragen
 • uw plan aanpassen en nog een aanvullende ruimtelijke verkenning aanvragen
 • uw plan aanpassen en een tweede conceptaanvraag aanvragen

Kosten vooroverleg

Voor een vooroverleg moet u kosten betalen. Vraagt u na afronding van uw vooroverleg een vergunning aan?  Dan worden de kosten van het laatste vooroverleg verrekend met de kosten voor de vergunningaanvraag. U betaalt dus niet dubbelop.

De kosten staan in de legesverordening. Na het indienen van uw vooroverleg beoordeelt ons screenteam welke vorm van vooroverleg voor uw plan geschikt is en wat de kosten hiervan zijn. Nadat u akkoord bent gegaan met deze kosten, wordt uw plan inhoudelijk beoordeeld en worden de kosten in rekening gebracht. U ontvangt de factuur van de BghU.

Omgevingsvisie

Hebt u een plan voor uw buurt of wijk? Dan weet u met de Omgevingsvisie waar u in uw plan rekening mee moet houden. 

Infographic

Hallo! Ik heb een (ver)bouwplan.

Daar hoor ik graag meer over.

Proces

Intake

Wat is uw plan? De gemeente kijkt graag met u mee.

 1. Dat is geen probleem. Vraag uw vergunning aan op omgevingsloket.nl. <einde infographic>
 2. Daar moeten we nog beter naar kijken. Laten we samen kijken of we alle informatie compleet hebben. <ga door naar screening>

Screening

Past het plan binnen de kaders?

 1. Dat is geen probleem. Vraag uw vergunning aan. <einde infographic>
 2. Daar moeten we nog uitgebreider naar kijken. Het is verstandig om een vooroverleg met ons te plannen. <ga door naar advies vooroverleg>

Advies vooroverleg

 • Het soort overleg
 • De relevante thema’s
 • De kosten

2 soort overleg:

 1. Ruimtelijke verkenning (inhoudelijk advies): algemeen advies van bouwen en ruimtelijke ordening en de relevante thema’s.
 2. Conceptaanvraag (inhoudelijke beoordeling): we bekijken het plan van alle kanten en geven een voorlopige conclusie.
  1. Besluit van de gemeente: u kunt wel of niet een vergunning krijgen
  2. Waar het aan moet voldoen
  3. Welke aanpassingen er nog nodig zijn

2 uitkomsten mogelijk:

 1. Meer advies nodig of een tweede beoordeling? Vraag nog een verkenning of conceptaanvraag aan.
 2. Vraag uw vergunning aan op omgevingsloket.nl.