Vooroverleg

Wilt u iets veranderen in de leefomgeving? In het vooroverleg beoordelen wij uw plannen op haalbaarheid. U hoort dan van ons of uw plan kans van slagen heeft, of dat u uw plan nog moet aanpassen.

Heeft u een (groot) bouwplan of nieuw initiatief en past het niet binnen het omgevingsplan? Dan is er een afwijking van het omgevingsplan nodig. Dit is niet zomaar mogelijk. U kunt een vooroverleg aanvragen om de haalbaarheid van uw plan verder te verkennen. Een vooroverleg vraagt u aan via het Omgevingsloket. Doorloop de reguliere stappen voor het indienen van een aanvraag, maar kies bij stap 7 van het aanvraagproces voor conceptverzoek.

Uw voorbereiding

Op de pagina omgevingsvergunning leest u wat u kunt doen om uw aanvraag (in concept) voor te bereiden. Zo is een vergunning check noodzakelijk en dient uw plan te voldoen aan verschillende vereisten. Ook is participatie (het betrekken van de andere belanghebbenden bij uw plan) daarbij belangrijk. Meer informatie daarover vindt u in ons Afwegings- en toetsingskader participatie.

Naar het Omgevingsloket

2 vormen van vooroverleg 

Afhankelijk van uw verzoek zijn er 2 vormen binnen het vooroverleg mogelijk. Wij beoordelen uw verzoek op hoofdlijnen en adviseren u welk vorm het beste bij uw verzoek past.

Ruimtelijke verkenning

Bij de ruimtelijke verkenning krijgt u een inhoudelijk advies van een vergunningverlener en bijvoorbeeld de adviseur ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast kunnen wij u adviseren over wat nog meer belangrijk is voor uw plan: bijvoorbeeld duurzaamheid, stedenbouw, welstand, erfgoed (monumenten), milieu, verkeer en parkeren. U kiest zelf welke onderwerpen betrokken worden bij uw ruimtelijke verkenning.

Ons screenteam adviseert u bij het maken van de keuze welke onderwerpen betrokken moeten of kunnen worden en informeert u over de kosten. Het resultaat van de ruimtelijke verkenning geeft u meer duidelijkheid over de haalbaarheid van uw plan of op welke punten dit moeten worden aangevuld of aangepast.

Ruimtelijke verkenning afgerond? Dan heeft u een paar keuzes. U kunt:

 • uw plan aanpassen en nog een aanvullende verkenning aanvragen
 • uw plan verder onderzoeken met een conceptaanvraag
 • uw vergunning aanvragen
 • een wijziging omgevingsplan aanvragen
 • stoppen met uw initiatief

Conceptaanvraag

De conceptaanvraag is een complete toetsing van uw uitgewerkte plan. De conceptaanvraag en alle stukken die daarbij horen worden doorgenomen. Het resultaat is een oordeel over het conceptplan. U weet dan dus of u een vergunning kunt krijgen of dat er aanpassingen nodig zijn.

Is de conceptaanvraag afgerond? Dan kunt u:

 • uw vergunning aanvragen
 • uw plan aanpassen en nog een aanvullende ruimtelijke verkenning aanvragen
 • uw plan aanpassen en een tweede conceptaanvraag aanvragen

Kosten vooroverleg

Voor een vooroverleg moet u kosten betalen. Deze kosten staan beschreven in de legesverordening. Na het indienen van uw vooroverleg beoordeelt ons screenteam welke vorm van vooroverleg voor uw plan geschikt is en wat de kosten hiervan zijn. Nadat u akkoord bent gegaan met deze kosten, wordt uw plan inhoudelijk beoordeeld en worden de kosten in rekening gebracht. U ontvangt de factuur van de BghU.

Vraagt u na afronding van uw vooroverleg een vergunning of wijziging Omgevingsplan aan? Dan worden de kosten van het laatste vooroverleg verrekend met de kosten voor de vergunningaanvraag of de wijziging omgevingsplan. U betaalt dus niet dubbelop.

Infographic

Hallo! Ik heb een (ver)bouwplan.

Daar hoor ik graag meer over.

Proces

Intake

Wat is uw plan? De gemeente kijkt graag met u mee.

 1. Dat is geen probleem. Vraag uw vergunning aan op omgevingsloket.nl. <einde infographic>
 2. Daar moeten we nog beter naar kijken. Laten we samen kijken of we alle informatie compleet hebben. <ga door naar screening>

Screening

Past het plan binnen de kaders?

 1. Dat is geen probleem. Vraag uw vergunning aan. <einde infographic>
 2. Daar moeten we nog uitgebreider naar kijken. Het is verstandig om een vooroverleg met ons te plannen. <ga door naar advies vooroverleg>

Advies vooroverleg

 • Het soort overleg
 • De relevante thema’s
 • De kosten

2 soort overleg:

 1. Ruimtelijke verkenning (inhoudelijk advies): algemeen advies van bouwen en ruimtelijke ordening en de relevante thema’s.
 2. Conceptaanvraag (inhoudelijke beoordeling): we bekijken het plan van alle kanten en geven een voorlopige conclusie.
  1. Besluit van de gemeente: u kunt wel of niet een vergunning krijgen
  2. Waar het aan moet voldoen
  3. Welke aanpassingen er nog nodig zijn

2 uitkomsten mogelijk:

 1. Meer advies nodig of een tweede beoordeling? Vraag nog een verkenning of conceptaanvraag aan.
 2. Vraag uw vergunning aan op omgevingsloket.nl.