Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan alle regels over wat we in onze gemeente kunnen zien en ervaren: de fysieke leefomgeving. Denk aan regels over de lucht, water, bodem en natuur. Of regels over objecten, zoals wegen, gebouwen en leidingen. De regels in het omgevingsplan gelden voor iedereen en gaan over wat wel en niet kan op een bepaalde plek in de gemeente.

Regels op de kaart

U kunt het (tijdelijk) omgevingsplan en de wijzigingen van het omgevingsplan die in procedure zijn, zelf bekijken via het Omgevingsloket: regels op de kaart

Wijzigingen van het omgevingsplan in procedure

Wijzigingen van het nieuwe omgevingsplan worden openbaar bekendgemaakt. In de bekendmaking staat vermeld hoe u op de wijzigingen kunt reageren. Wilt u officiële bekendmakingen van besluiten bekijken? Ga dan naar officiëlebekendmakingen.nl

Onderstaande wijzigingen van het omgevingsplan zijn nu in procedure of liggen ter inzage: