Noodopvang Afghaanse vluchtelingen

Maandag 23 augustus 2021 werd het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide geopend voor de tijdelijke noodopvang van ongeveer 400 mensen uit Afghanistan. Zij zijn uit hun land gevlucht vanwege de zeer onveilige situatie daar.

Het ministerie van Defensie is eigenaar van het Walaardt Sacré Kamp; zij bieden een deel van hun terrein aan voor deze tijdelijke noodopvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzorgt de opvang. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de verblijfsaanvragen.

Tijdelijkheid en samenstelling noodopvang

Gemeente Zeist en provincie Utrecht zijn blij met de toezegging van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat het Walaardt Sacré Kamp in elk geval tot juli 2024 beschikbaar blijft voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen. Eerder had het ministerie van Defensie die eigenaar is van het Kamp, laten weten de opvang vanaf januari 2024 af te willen bouwen. De komende maanden blijven wij in goed overleg met het Rijk over wat er na juli 2024 met deze locatie gaat gebeuren.

De vergunning betreft:

  • De ontheffing van het bestemmingsplan, waarmee wordt toegestaan dat er mensen mogen verblijven op het terrein.
  • Een vergunning voor de tijdelijke voorzieningen op het terrein, zoals de extra in- en uitgang, de portiersloge en de paviljoentent.
  • Een afzonderlijke omgevingsvergunning voor de lichtmast bij de ingang en een was- en droogunit.

De noodopvang blijft tijdelijk van aard. Er worden in het WSK alleen vluchtelingen uit Afghanistan opgevangen.

Peuteropvang en onderwijs kinderen

Onder de vluchtelingen zijn veel kinderen. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat alle leerplichtige kinderen in Zeist naar school gaan. Dus ook de Afghaanse kinderen die nu tijdelijk in ons dorp verblijven.

  • Peuters tussen 2 en 4 jaar nemen deel aan activiteiten op de locatie.
  • Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar volgen basisonderwijs op basisschool De Albatros in asielzoekerscentrum Kamp van Zeist in Den Dolder (door WereldKidz). 
  • Kinderen vanaf 12 jaar gaan naar internationale schakelklassen in Utrecht.

Tijdelijke extra in- en uitgang terrein

Om het terrein op en af te komen, kunnen de mensen gebruik maken van een (oude) in- en uitgang. Net als de hoofdingang wordt deze tijdelijke poort dag en nacht bewaakt. Leveranciers kunnen er ook gebruik van maken.

Opvang

Naar omstandigheden gaat het goed met de mensen. Zij zijn bezig om Nederlands te leren en vinden hun weg in het openbare leven in Zeist. De volwassenen en kinderen doen mee aan diverse activiteiten op het terrein. Ze zijn enorm dankbaar om hier te kunnen zijn, op een veilige plek en komen graag in contact met de mensen in Nederland en Zeist.

Activiteiten op maat met MeanderOmnium

MeanderOmnium verzorgt diverse activiteiten zoals sport, verkeerslessen en creatieve activiteiten in groepsvorm. 

Wilt u zelf of met een organisatie iets betekenen voor de vluchtelingen? Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk of ideeën voor activiteiten. Of gewoon een kopje koffie drinken met elkaar, dat kan ook. Dan kunt u dat delen met de organisatie MeanderOmnium.

MeanderOmnium houdt overzicht over alle initiatieven. Samen met MeanderOmnium bekijkt het COA welke initiatieven aansluiten bij de behoefte van de vluchtelingen. U kunt een mail sturen aan welkominzeist@meanderomnium.nl

Contact

Als er nieuws is over de noodopvang, dan leest u dat bij het COA.

Heeft u vragen? E-mail dan COA-locatiemanager Herve Jamin, zeistwsk@coa.nl. Of neem contact met ons op.