Adresonderzoek

Het juiste woonadres is belangrijk. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP).

Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol. Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste inschrijving in de BRP. Controleer daarom zelf of u op het juiste adres staat ingeschreven. Dit kan via MijnOverheid.nl door in te loggen met uw DigiD.

Staat er nog iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken kunnen bij verkeerde inschrijvingen een adresonderzoek starten. De gemeente onderzoekt waar deze persoon echt woont.

Inloggen met DigiD Adresonderzoek aanvragen

Wie kan een adres onderzoek aanvragen?

Een adresonderzoek kan aangevraagd worden door een:

  • bewoner
  • verhuurder
  • eigenaar
  • deurwaarder

Verloop van het onderzoek

Uitschrijving van de persoon kan niet per direct. Dit kan alleen als:

  • de vorige bewoner zelf een nieuw adres doorgeeft of
  • nadat team publiekszaken een adresonderzoek naar een nieuw adres heeft afgerond.

Binnen 5 werkdagen (na ontvangst van uw aanvraag) plaatsen wij een aantekening in de Basisregistratie Personen (BRP). Tijdens het adresonderzoek krijgt u een paar keer post van ons. Deze post is gericht aan de persoon waar u een onderzoek naar laat uitvoeren.

Bij fraude doet de gemeente aangifte bij de politie.

Adresgegevens in onderzoek

Iedereen moet ingeschreven staan op het adres waar hij of zij woont. Staat u niet of verkeerd ingeschreven in de BRP? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid. Bijvoorbeeld studiefinanciering, kinderbijslag, huurtoeslag of AOW-uitkering.

Via de post aanvragen

Stuur het compleet ingevulde en ondertekende formulier (pdf, 192 KB) en kopie identiteitsbewijs (maak een veilige ID-kopie) op naar: Gemeente Zeist, aan burgerzaken, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. 

Adrescontrole - Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek. Met een verkeerd woonadres in de BRP kan het volgende voorkomen:

  • adresfraude
  • misbruik van toeslagen
  • het ontwijken van (belasting)schulden en boetes

Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Huisbezoek

Een adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Dit gebeurt pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming. De onderzoekers moeten zich legitimeren.

Het kan dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat hoeft niet te betekenen dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan meldt de gemeente dat aan de bewoners. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te veranderen (zonodig zonder instemming van betrokkenen). Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.