Adresonderzoek

Het juiste woonadres is belangrijk. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP). Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol. Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste inschrijving in de BRP. Controleer daarom zelf of u op het juiste adres staat ingeschreven. Dit kan via MijnOverheid.nl door in te loggen met uw DigiD.

Staat er nog iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken kunnen bij verkeerde inschrijvingen een adresonderzoek starten. De gemeente onderzoekt waar deze persoon echt woont.

Een adresonderzoek kan aangevraagd worden door een:

  • bewoner
  • verhuurder
  • eigenaar
  • deurwaarder
Adresonderzoek aanvragen

Meer informatie over DigiD.

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Verloop van het onderzoek

Uitschrijving van de persoon kan niet per direct. Dit kan alleen als:

  • de vorige bewoner zelf een nieuw adres doorgeeft of
  • nadat team publiekszaken een adresonderzoek naar een nieuw adres heeft afgerond.

Binnen 5 werkdagen (na ontvangst van uw aanvraag) plaatsen wij een aantekening in de Basisregistratie Personen (BRP). Tijdens het adresonderzoek krijgt u een paar keer post van ons. Deze post is gericht aan de persoon waar u een onderzoek naar laat uitvoeren.

Bij fraude doet de gemeente aangifte bij de politie.

Adresgegevens in onderzoek

Iedereen moet ingeschreven staan op het adres waar hij of zij woont. Staat u niet of verkeerd ingeschreven in de BRP? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid. Bijvoorbeeld studiefinanciering, kinderbijslag, huurtoeslag of AOW-uitkering.