Doelgroepenverordening

De doelgroepenverordening zorgt ervoor dat er bij nieuwbouwprojecten genoeg betaalbare woningen voor lage en middeninkomens worden gerealiseerd én dat deze behouden blijven voor die doelgroep. De verordening regelt voor de woningcategorieën sociale huur, middenhuur en betaalbare koop:

1.    de maximum prijsgrenzen
2.    de bijbehorende doelgroepen (op basis van inkomen)
3.    de instandhoudingstermijnen

Voor nieuwbouwwoningen vanaf 2023

De doelgroepenverordening geldt alleen als deze in een bestemmingsplan van toepassing wordt verklaard. Alle nieuwbouwwoningen tot bepaalde maximum prijsgrenzen in dat gebied vallen dan onder de verordening.

Bestaande woningen vallen niet onder de doelgroepenverordening. Het gaat over woningen gebouwd in 2023 of later.

Meldplicht

De meldplicht geldt voor alle betaalbare woningen (gebouwd vanaf 2023 of later) waarop de doelgroepenverordening van toepassing is verklaard. Of en voor hoe lang dit zo is, staat in het bestemmingsplan. In sommige gevallen staat het in de anterieure overeenkomst die wij met een projectontwikkelaar hebben gesloten. De ontwikkelaar moet de meldplicht ook aangeven in de verkoopovereenkomsten van de woningen.

Door het melden van verhuur en verkoop houden wij zicht op dat de woningen betaalbaar blijven. Wij controleren hierop door bij nieuwe inschrijvingen in het bevolkingsregister na te kijken of voor deze woningen ook een meldingsformulier is ingediend.

Melden

De eigenaar moet de verhuur of verkoop van de woning binnen 4 weken na het tekenen van de huur- of koopovereenkomst melden bij het college van burgemeester en wethouders. Bij het niet melden hiervan staat een gevangenisstraf van maximaal 3 maanden of een geldboete van de 2e categorie.

Huurwoningen

Voor verhuurders van huurwoningen tot € 1.100,- (prijspeil 2023) geldt dat jaarlijks een overzicht aan het college aangeleverd moet worden, waaruit blijkt dat deze huurwoningen zijn verhuurd aan de doelgroep zoals bepaald in de verordening.

Binnenkort vindt u hier het meldformulier verhuurder.

Koopwoningen

Voor verkopers van koopwoningen tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)-grens (€ 405.000,- in 2023) geldt dat per nieuwbouwproject een overzicht aan het college aangeleverd moet worden, waaruit blijkt dat de woningen verkocht zijn aan de doelgroep zoals bepaald in de verordening.

Binnenkort vindt u hier het meldformulier verkoper.