Integratie en huisvesting statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. De gemeente Zeist heeft, net als alle andere gemeenten in Nederland, van het Rijk de opdracht om statushouders te huisvesten. We willen niet alleen de huisvesting van statushouders zo goed mogelijk organiseren, maar ook hun integratie in onze samenleving.

Huisvesting

In Zeist groeit de groep mensen die starten of herstarten op de woningmarkt. Dit zijn niet alleen statushouders, maar ook bijvoorbeeld mensen uit zorginstellingen, jongeren, studenten en gescheiden mensen. We willen zorgen dat al deze groepen snel terecht kunnen in Zeist. We werken samen met woningcorporaties, vastgoedeigenaren en andere marktpartijen om snel tot extra woningen te komen voor zo’n 2500 woningzoekenden (ongeveer 1250 woningen). Om alle mensen een plek te kunnen bieden, kijken we naar de mogelijkheden van alle panden en locaties in Zeist die leegstaan of vrijkomen. Ook onderzoeken we locaties voor nieuwbouw.

Integratie

Iedereen wil zich nuttig voelen en daarin gezien worden. Daar zetten we in Zeist op in. We zoeken naar oplossingen die ten goede komen aan zowel statushouders als andere Zeistenaren op het gebied van integratie en participatie. Bijvoorbeeld door te investeren in taallessen voor mensen die de Nederlandse taal (beter) willen leren spreken of schrijven en door ontmoetingen te stimuleren. We werken hierbij samen met vele vrijwilligers(-organisaties).