Vuurwerk

De jaarwisseling moet een feest voor iedereen zijn. Daarom gelden er ook deze jaarwisseling vuurwerkvrije zones en is er een landelijk verbod op knalvuurwerk. Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur mag u vuurwerk afsteken. 

Vuurwerkverbod

Elk jaar vallen er gewonden door vuurwerk. Vanaf de jaarwisseling 2020-2021 zijn sommige vuurwerkartikelen voor consumenten verboden. Regels voor het bezit, afsteken, vervoer en kwaliteit van vuurwerk moeten vuurwerkletsel voorkomen. Het vuurwerkverbod geldt voor: 

 • vuurwerk uit categorie F3 (zwaardere vuurpijlen en knalvuurwerk met flitspoeder). De categorievermelding staat op de verpakking;
 • knalvuurwerk (zoals rotjes);
 • knalstrengen (zoals Chinese matten);
 • losse enkelschotsbuizen (zoals single shots);
 • vuurpijlen.

Ook dit jaar zijn er in onze gemeente vrijwillige vuurwerkvrije zones ingesteld. Doel is dat er minder overlast is voor mens en dier.

In de vrijwillige vuurwerkvrije zone is er niet meer, maar ook niet minder handhaving dan in de rest van Zeist. We doen een beroep op u om de vuurwerkvrije zones te respecteren. Buurtbewoners maken onderling afspraken over het afsteken van vuurwerk en spreken elkaar hierop aan. Het is ook belangrijk dat u er bijvoorbeeld met uw kinderen over spreekt. De vuurwerkvrije zones worden aangegeven met borden.

Vanaf eind 2015 zijn er in Zeist vrijwillige vuurwerkvrije zones ingesteld. Het begon met vier, en is sinds eind 2019 uitgebreid naar negen.

 • Omgeving Kinderboerderij De Brink
 • Omgeving rondom het Emmaplein en het Marktplein
 • Omgeving de Promenade / de Heuvel
 • Het Walkartpark
 • Het Wilhelminapark
 • Waterbronpark bij de Bergweg
 • De Grote Koppel e.o. (inclusief tunneltjes) en winkelcentrum De Clomp
 • Diakonessen Ziekenhuis, Prof. Lorentzlaan en het aangrenzende bosgebied tussen Jagersingel, Professor Lorentzlaan, Krakelingweg en Woudenbergseweg
 • Het Pestersbosje bij Crosestein

We faciliteren nieuwe vrijwillige vuurwerkvrije zones indien er in uw buurt voldoende draagvlak is om de vrijwillige vuurwerkvrije zone te laten slagen. Indien u een initiatief ter beoordeling wilt voorleggen dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen voor 18 november. Het is belangrijk dat u een zo volledig mogelijke aanvraag indient:

 • U vermeldt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 • U geeft op een plattegrond aan welke buurt u als vrijwillige vuurwerkvrije zone wilt instellen.
 • U beschrijft waarom u graag een vrijwillige vuurwerkvrije zone in uw buurt wilt instellen.
 • U toont voldoende draagvlak in uw buurt aan middels een handtekeninglijst op adres niveau.

Team veiligheid neemt contact met u op om samen met u de haalbaarheid en het vervolg te bespreken. In de beoordeling wordt meegenomen of er sprake is van aanwezigheid van kwetsbare groepen, of het een maatschappelijke bestemming betreft waar veel dieren verblijven, of dat er in het verleden veel vuurwerkoverlast en vernielingen zijn geweest. Dit wordt getoetst aan het aantal ontvangen meldingen bij gemeente en politie informatie.

Aanmelden straatfeest of andere activiteit

Wilt u samen met uw buren een gezellig straatfeest of activiteit organiseren tijdens oud en nieuw? Misschien kan het wijkteam uw feest financieel ondersteunen vanuit het wijkbudget.