Vuurwerk

De jaarwisseling moet een feest voor iedereen zijn. Daarom gelden er ook deze jaarwisseling vuurwerkvrije zones en is er een landelijk verbod op knalvuurwerk. U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Kopen van vuurwerk

Elk jaar zijn er 3 dagen om vuurwerk te kopen. De verkoopdagen in 2023 zijn donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december. Omdat 31 december op een zondag valt, geldt dit niet als verkoopdag. Er gelden ook regels voor het kopen van vuurwerk in Nederland en in het buitenland. U mag maximaal 25 kg vuurwerk per huishouden hebben.

Afsteken vuurwerk

Er mag alleen vuurwerk worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. U kunt een taakstraf of boete krijgen als u zich niet aan de regels houdt. En uw vuurwerk wordt in beslag genomen.

Illegaal vuurwerk

Voor het bezit, verkoop en afsteken van illegaal vuurwerk gelden hoge boetes. Er geldt landelijk een vuurwerkverbod voor:

 • knalvuurwerk (zoals rotjes)
 • knalstrengen (zoals Chinese matten)
 • enkelshotsbuizen (single shots)
 • vuurpijlen
 • romeinse kaarsen en babypijltjes
 • vuurwerk uit de categorie F3 (meestal alleen voor professioneel gebruik) en F4 (alleen voor professioneel gebruik).

Locatie vuurwerkvrije zones

Ook dit jaar zijn er in onze gemeente vrijwillige vuurwerkvrije zones ingesteld. Doel is dat er minder overlast is voor mens en dier.

De gemeente Zeist faciliteert negen vrijwillige vuurwerkvrije zones. Zo stimuleren we inwoners bij te dragen aan minderoverlast voor mens en dier. Bij de zones wordt een appèl gedaan op de medewerking van omwonenden en passanten. De communicatieve werking die uitgaat van de vrijwillige vuurwerkvrije zones is de grootste kracht. Van intensivering van handhaving is geen sprake. Er is in de zones niet meer, maar ook niet minder handhaving dan in de rest van Zeist.

De zones zijn herkenbaar aan de bordjes ‘vuurwerkvrije zone’. Deze zones zijn op de volgende plekken ingesteld:  

 • Omgeving Kinderboerderij De Brink 
 • Omgeving Marktplein, Emmaplein, de Promenade en de Heuvel 
 • Het Walkartpark 
 • Het Wilhelminapark
 • Waterbronpark bij de Bergweg
 • De Grote Koppel e.o. (inclusief tunneltjes) en winkelcentrum De Clomp
 • Diakonessenhuis
 • Het Pestersbosje bij Crosestein
 • Omgeving sportvereniging DOSC en Basisschool de Kameleon

Er is een subsidie voor bewoners, ondernemers, muzikanten en verenigingen voor activiteiten gekoppeld aan de jaarwisseling. Bijvoorbeeld: Wilt u samen met uw buren een gezellig straatfeest of activiteit organiseren tijdens oud en nieuw? Meld dit via het contactformulier. We nemen dan contact met u op.

Op 4 juli heeft de gemeenteraad unaniem het advies Burgerberaad Jaarwisseling aangenomen. Dat betekent dat dit advies omgezet is in een uitvoeringsprogramma om de jaarwisseling in de gemeente Zeist vanaf nu anders, breder, te organiseren. Om uiteindelijk bij de samenleving een soort mentaliteitsomslag te bewerkstelligen terugvoerend op houding en gedrag naar vuurwerk, kwetsbaren in de samenleving, ons milieu, dieren en vandalisme. 

We nemen de tijd om de aankomende drie jaarwisselingen, startende met 2023-2024, te benutten om álle voorgenomen acties uit het advies tot uitvoering te brengen. Dat betekent dat het advies van het Burgerberaad in de jaarwisseling van 2025-2026 volledig tot uitvoering komt.

Meer lezen over Burgerberaad Jaarwisseling