Wet goed verhuurderschap en ongewenst gedrag melden

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven.

Ongewenst gedrag van verhuurders melden

Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? Dit zijn de 7 regels van goed verhuurderschap. Als de verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan deze regels houdt, kunt u ongewenst gedrag melden:

 1. De verhuurder mag u niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag u niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet u goed informeren over:
  1. uw rechten en plichten over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  2. de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  3. contactinformatie waar u de verhuurder kan bereiken
  4. informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  5. de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
 6. De verhuurder mag alleen servicekosten rekenen die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek art 259 en 261 van boek 7)
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan u vragen.

Voor wie

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • u een huurwoning zoekt.
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder, woningcorporatie of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Doorgeven bij melding

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Anoniem melden is ook mogelijk. Zorg dan dat u geen persoonlijke informatie doorgeeft.
 • gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt
 • het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren
 • beschrijving van de situatie, eventueel met foto’s en bijlagen
Inloggen met DigiD Ongewenst verhuurgedrag melden Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Ongewenst verhuurgedrag melden Anoniem ongewenst verhuurgedrag melden

Voor vragen over het meldpunt kunt u contact met ons opnemen.

U krijgt een bericht van uw melding. Een medewerker bespreekt met u hoe situatie aangepakt kan worden. Hoe lang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. Het kan zijn dat het huurteam uw melding oppakt. U krijgt dan bericht van ons. Als uw melding anoniem is, dan kunnen wij u niet informeren over de voortgang.

Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kunnen wij de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of wij geven de verhuurder een boete.

Wij kunnen niet alle meldingen controleren, gebruiken of oplossen. Soms moeten wij een dossier maken en dat kost tijd. Goede meldingen zijn daarom erg belangrijk. Meldingen van ernstige situaties en meldingen met goede informatie pakken wij altijd op. Als de situatie niet heel dringend is, controleren wij de melding later.

Verhuur aan een buitenlandse werknemer

Verhuurt u aan een buitenlandse werknemer? Dan moet u ook:

 • de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen
 • huurders schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen

Huurcontracten    

De wet geldt voor alle huurcontracten. Als uw oude contracten niet aan de nieuwe regels voldoen, moet u ze vernieuwen. Er is een overgangsregeling voor een aantal regels in de wet. Zoals de schriftelijke informatie die de verhuurder aan de huurder moet verstrekken. En het scheiden van het huurcontract en het arbeidscontract. Bekijk voor meer informatie artikel 23 op overheid.nl.

Waarschuwing of boete

Houdt u zich als verhuurder niet aan de regels? Dan kunnen wij u een waarschuwing geven of een boete tot € 22.500,-. Gaat u vaker in de fout dan kan de boete stijgen tot € 90.000,-. Als dat niet werkt, kunnen wij het beheer van de woning overnemen. Dat betekent dat u zelf de woning niet meer mag verhuren.

Volgens de wet moeten wij de namen van deze verhuurders bekendmaken. Zo kunnen huurders en woningzoekenden zien of een verhuurder zich aan de wet houdt.

Bekijk de algemene privacyverklaring van de gemeente.

De gemeente verwerkt persoonsgegevens van melders en verhuurders voor de volgende doelen:

 • Het controleren van de algemene regels uit de Wet goed verhuurderschap.
 • Het uitgeven en handhaven van verhuurvergunningen.

Bewaren gegevens

 • De gemeente bewaart persoonsgegevens van melders en verhuurders niet langer dan 5 jaar. Gegevens van een afgewezen, buiten behandeling gesteld of afgebroken verzoek bewaart de gemeente 1 jaar.
 • Persoonsgegevens van een overtreder die op deze website komt te staan, bewaart de gemeente niet langer dan 4 jaar. Dit is volgens het Besluit goed verhuurderschap.

Delen van gegevens

Soms worden persoonsgegevens gedeeld met andere organisaties of personen (derden). In dit geval kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met bijvoorbeeld de Huurcommissie, Stichting Artikel 1 Anti-discriminatie, het Huurteam en veiligheidsorganisaties zoals de politie. De gemeente deelt de persoonsgegevens alleen met derden als u daarvoor toestemming geeft. De gemeente maakt extra afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens.