Woning kopen met starterslening

Koopt u voor het eerst een huis? Dan kunt u een Starterslening aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. Daarmee kunt u naast uw hypotheek maximaal € 35.000,- als 2e hypotheek lenen. De Starterslening is te gebruiken voor de aankoop van een bestaande woning of een nieuwbouwwoning in de gemeente Zeist. De koopwoning mag niet duurder zijn dan de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (in 2023 € 405.000,-). Dit bedrag is inclusief verbeterkosten en meerwerk.

Voor wie

  • u woont minimaal 1 jaar in de gemeente Zeist of
  • u heeft in de afgelopen 15 jaar minimaal 6 jaar in de gemeente Zeist gewoond

Vraagt u de Starterslening samen met iemand anders aan? Dan geldt dit voor 1 van de 2.

Voorwaarden

  • Het huis dat u wilt kopen staat in de gemeente Zeist.
  • Het is uw eerste koopwoning. Dit geldt voor alle eigenaren.
  • De woning wordt gekocht met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • U kunt onvoldoende lenen om de totale koopsom van uw woning te financieren.
  • U gaat de woning zelf bewonen.
  • U heeft een getekende verkoopovereenkomst.

Alle voorwaarden van de starterslening zijn vastgelegd in de Verordening Starterslening. Via de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) kunt u controleren of u in aanmerking komt voor een Starterslening. Ook kunt u berekenen hoe hoog deze lening is.

Aanvragen

Schrijf een brief of vul ons contactformulier in waarin u aangeeft dat u een Starterslening wilt aanvragen en waarin u verklaart dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Voeg als bijlage toe:

  • een kopie van een getekend koopcontract (bij bestaande bouw) of een kopie van een getekende koop- en aannemingsovereenkomst (bij een nieuwbouwwoning). Maak daarbij alle privacygevoelige informatie onleesbaar, behalve uw (de kopende partij) persoonlijke gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.
  • een op naam gestelde hypotheekverklaring van een hypotheekadviseur of tussenpersoon.

Stuur uw brief inclusief bijlagen op naar: Gemeente Zeist, ter attentie van Financiën, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.. 

Als u aan alle voorwaarden voldoet en er nog budget voor de Starterslening beschikbaar is, krijgt u binnen 5 werkdagen een toekenningsbesluit. Daarmee vraagt u de Starterslening verder aan via de website van SVn

Als u niet aan de voorwaarden voldoet of het budget op is, krijgt u binnen 5 werkdagen een afwijzing. Die kunt u gebruiken om aan te tonen dat u de financiering niet rond heeft gekregen.