Samenstelling Adviesraad

De leden nemen op persoonlijke titel deel aan de adviesraad en behartigen de belangen van inwoners. Het gaat daarbij met name om jongeren, mensen met een beperking, kwetsbare burgers, allochtonen, senioren, mantelzorgers en vrijwilligers.

Fred Jansen

Fred Jansen

Mijn gehele werkzame leven ben ik werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Ik heb daar diverse managementfuncties vervuld. Deze kennis wil ik inzetten voor het sociale domein. Constructief bijdragen aan voorstellen ter verbetering en verandering maar ook wat behouden dient te blijven. Luisteren naar de gebruikers van de voorzieningen; zij kunnen verslag doen van het sociaal domein in de praktijk. De Adviesraad geeft mij de mogelijkheid mee te denken over beleid en organisatie, en te formuleren wat de beste weg is die zal leiden tot haalbare, merkbare verbeteringen voor de inwoners van Zeist.

Freya van Koten – ten Siethoff

Freya van Koten – ten Siethoff

Mijn naam is Freya van Koten – ten Siethoff en ik woon sinds 2001 in Zeist. Als moeder van twee kinderen met een extra hulpvraag, kwam ik in contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en vele zorginstanties. Ik heb ontdekt dat er een hoop mogelijk is, maar dat er ook veel dingen ingewikkeld of (nog) niet mogelijk zijn. Ook kan de weg naar passende hulp soms ingewikkeld zijn. Via de Adviesraad wil ik mij inzetten voor de jongste inwoners van Zeist en hun ouders/vertegenwoordigers. Mijn doel is, om de jeugdzorg in Zeist toegankelijk, passend en “duurzaam” te maken. De jeugd van Zeist, is immers de toekomst van Zeist!

Jorien Kortenoever

Jorien Kortenoever

Ik woon al 22 jaar met plezier in Zeist en was werkzaam in de ouderenzorg, in de thuiszorg en het verpleeghuis. Ook heb ik enige jaren in het speciaal onderwijs gewerkt. Als vrijwilliger was ik onder andere actief in de wijk en in Zeist lid en secretaris van het Gehandicapten Patiënten Platform Zeist. Verder ben ik actief binnen Stichting Hoormij. NVVS, belangenorganisatie voor doven en slechthorenden. Mijn motivatie om deel te nemen aan de Adviesraad is om een steentje bij te dragen aan een inclusief Zeist voor alle inwoners. Ik vind het belangrijk dat inwoners van Zeist zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in de eigen omgeving. Deze persoonlijke ervaringen en kennis zet ik graag in voor de Adviesraad.

Hans Hillebrand

Hans Hillebrand

Mijn naam is Hans Hillebrand, 66 jaar, woonachtig op de Utrechtse Heuvelrug. Mijn gedrevenheid is, dat iedereen op een persoonlijke, rechtvaardige wijze wordt behandeld vanuit ons menszijn. Daar is een wereld nog te winnen. De Adviesraad behartigd de belangen van iedereen en tracht dat te doen vanuit een lerende wijze en dat pas ik ook toe op mijzelf in het belang van de cliënt/inwoner. Ik ben lid van een aantal raden in het sociaal domein en uiteindelijk gaat het over om de stem van mensen door te laten klinken in het beleid dat wordt gemaakt. Dat doe ik vanuit betrokkenheid door middel van luisteren en elk mens heeft zijn of haar verhaal.

Alex Goossens

Alex Goossens

Ik woon nu ongeveer 20 jaar in Zeist en vind het nog steeds een prima plek om te wonen. Sinds mijn studie antropologie heb ik allerlei vormen van vrijwilligerswerk verricht en daardoor veel geleerd. Zo heb ik de afgelopen 7 jaar bij Humanitas gewerkt en ook daar gezien wat het is om aan de onderkant van de samenleving te leven. Mijn reden om deel te nemen aan de Adviesraad heeft hier alles mee te maken. Dat wil zeggen: hoe maken we Zeist voor íedereen een goede plek om te wonen? Mijn belangstellingsgebied is dan vooral Werk en Inkomen. En natuurlijk is het ook van belang dat onze ambtenaren spits gehouden wordt door een kritische adviesraad!

Femke van Dokkum

Femke van Dokkum

Al bijna mijn hele leven woon ik in Zeist en ik heb hier al aardig wat meegemaakt en Zeist zien opbloeien. Tegelijk weet ik goed hoe het is om tegen dingen in het Sociaal Domein aan te lopen. Met een schat van een dochtertje van zes en een partner met de ziekte van Lyme had ik op een gegeven moment te maken met de WMO, het CJG en zelf in het verleden met de Participatiewet. Ik ben onder andere sportmasseur, heb als pedagogisch begeleider en als doktersassistente gewerkt en in het verleden onder andere bij een Asielzoekerscentrum als sociaal juridisch medewerker en ben nu bezig met een volgende stap. Daarin zet ik nu graag veel van mijn ervaringen in voor de Adviesraad zodat allerlei mensen kunnen worden gezien en gehoord.

Meedoen

We zijn op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn om over verschillende thema’s mee te denken. Voelt u zich hierbij betrokken? Of heeft u ervaring met zorg en wilt u die kennis delen? Wilt u de gemeente en andere professionals helpen om de goede dingen op de juiste manier te doen? Dan is deelname aan de Adviesraad Sociaal Domein misschien wel iets voor u!

Neemt u nu ook al deel aan bijvoorbeeld een cliëntenraad of belangenvereniging? Ook dan kunt u meedoen.

Stuur een e-mail naar anz@zeist.nl.