Samenstelling Adviesraad

De leden nemen op persoonlijke titel deel aan de adviesraad en behartigen de belangen van inwoners. Het gaat daarbij met name om jongeren, mensen met een beperking, kwetsbare burgers, allochtonen, senioren, mantelzorgers en vrijwilligers.

Fred Jansen

Fred Jansen

Mijn gehele werkzame leven ben ik werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Ik heb daar diverse managementfuncties vervuld. Deze kennis wil ik inzetten voor het sociale domein. Constructief bijdragen aan voorstellen ter verbetering en verandering maar ook wat behouden dient te blijven. Luisteren naar de gebruikers van de voorzieningen; zij kunnen verslag doen van het sociaal domein in de praktijk. De Adviesraad geeft mij de mogelijkheid mee te denken over beleid en organisatie, en te formuleren wat de beste weg is die zal leiden tot haalbare, merkbare verbeteringen voor de inwoners van Zeist.

Freya van Koten – ten Siethoff

Freya van Koten – ten Siethoff

Mijn naam is Freya van Koten – ten Siethoff en ik woon sinds 2001 in Zeist. Als moeder van twee kinderen met een extra hulpvraag, kwam ik in contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en vele zorginstanties. Ik heb ontdekt dat er een hoop mogelijk is, maar dat er ook veel dingen ingewikkeld of (nog) niet mogelijk zijn. Ook kan de weg naar passende hulp soms ingewikkeld zijn. Via de Adviesraad wil ik mij inzetten voor de jongste inwoners van Zeist en hun ouders/vertegenwoordigers. Mijn doel is, om de jeugdzorg in Zeist toegankelijk, passend en “duurzaam” te maken. De jeugd van Zeist, is immers de toekomst van Zeist!

Hans Hillebrand

Hans Hillebrand

Mijn naam is Hans Hillebrand, 66 jaar, woonachtig op de Utrechtse Heuvelrug. Mijn gedrevenheid is, dat iedereen op een persoonlijke, rechtvaardige wijze wordt behandeld vanuit ons menszijn. Daar is een wereld nog te winnen. De Adviesraad behartigd de belangen van iedereen en tracht dat te doen vanuit een lerende wijze en dat pas ik ook toe op mijzelf in het belang van de cliënt/inwoner. Ik ben lid van een aantal raden in het sociaal domein en uiteindelijk gaat het over om de stem van mensen door te laten klinken in het beleid dat wordt gemaakt. Dat doe ik vanuit betrokkenheid door middel van luisteren en elk mens heeft zijn of haar verhaal.

Femke van Dokkum

Femke van Dokkum

Al bijna mijn hele leven woon ik in Zeist en ik heb hier al aardig wat meegemaakt en Zeist zien opbloeien. Tegelijk weet ik goed hoe het is om tegen dingen in het Sociaal Domein aan te lopen. Met een schat van een dochtertje van zes en een partner met de ziekte van Lyme had ik op een gegeven moment te maken met de WMO, het CJG en zelf in het verleden met de Participatiewet. Ik ben onder andere sportmasseur, heb als pedagogisch begeleider en als doktersassistente gewerkt en in het verleden onder andere bij een Asielzoekerscentrum als sociaal juridisch medewerker en ben nu bezig met een volgende stap. Daarin zet ik nu graag veel van mijn ervaringen in voor de Adviesraad zodat allerlei mensen kunnen worden gezien en gehoord.

Annemieke Bol

Annemiek Bol

Ik stel me graag aan u voor: mijn naam is Annemieke Bol en ik woon zo’n 30 jaar in Den Dolder. Ik ben werkzaam als zelfstandig mantelzorgmakelaar en mantelzorgcoach. Eén van mijn kernwaarden is: van betekenis zijn. Dat is ook altijd de drijfveer geweest achter mijn eerdere werk als communicatieadviseur voor zorg en welzijn. Nu wil ik meer van betekenis zijn voor mantelzorgers, zelf ben ik al zo’n 30 jaar ervaringsdeskundig als mantelzorger voor verschillende mensen in mijn omgeving. De druk op mantelzorg neemt de komende jaren alleen nog maar toe. We moeten allemaal meer voor elkaar zorgen, ook in Zeist. Daarom wil ik me vanuit de Adviesraad Sociaal Domein graag inzetten voor het thema mantelzorg in Zeist (en bijbehorende thema’s als informele zorg en de sociale basis).

Sandra Ligtermoet- ten Hoeve

Sandra Ligtermoet- ten Hoeve

Mijn naam is Sandra Ligtermoet- ten Hoeve. Ik woon al 32 jaar in Zeist. Ik ben werkzaam in de maatschappelijke opvang. Het heeft mij altijd verbaasd dat er nauwelijks info of hulp te vinden is voor ouders die een kind hebben met de diagnose pdd-nos. Doorzetten en de handen uit de mouwen steken hebben er voor gezorgd dat de juiste hulp gevonden werd. Ik zet mij graag in voor mensen in kwetsbare posities.

Nieuwe leden

Recent zijn een aantal nieuwe leden gestart, hun introductie en foto volgt nog:

  • Carien Hattink
  • Bart van der Leeuw
  • Faisal Loukili

Meedoen

We zijn op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn om over verschillende thema’s mee te denken. Voelt u zich hierbij betrokken? Of heeft u ervaring met zorg en wilt u die kennis delen? Wilt u de gemeente en andere professionals helpen om de goede dingen op de juiste manier te doen? Dan is deelname aan de Adviesraad Sociaal Domein misschien wel iets voor u!

Neemt u nu ook al deel aan bijvoorbeeld een cliëntenraad of belangenvereniging? Ook dan kunt u meedoen.

Stuur een e-mail naar anz@zeist.nl.