Leerlingenvervoer

De regeling Leerlingenvervoer heeft tot doel om ouders of verzorgers als dat echt nodig is financieel bij te staan in de kosten van het vervoer verbonden aan het schoolbezoek van hun kind. Het is bedoeld voor (speciaal en bijzonder) basis- en voortgezet onderwijs.

Als ouder of verzorger kijkt u eerst naar wat u zelf kan doen. U bespreekt met de school wat de leerling zelf kan (of kan leren) in het reizen naar school. In sommige gevallen is er ondersteuning nodig. U kan hiervoor bekijken wat de voorwaarden zijn en een eventuele aanvraag doen.

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft een richtlijn leerlingenvervoer gemaakt. Wij hebben de verordening Leerlingenvervoer overgenomen. Hierin staan alle voorwaarden en regels.

Leerlingenvervoer aanvragen

U kunt de vergoeding voor leerlingenvervoer het hele jaar door aanvragen. De wettelijke behandeltermijn is 8 weken, maar we streven ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen. We adviseren u om uw aanvraag voor het volgende schooljaar 8 weken van tevoren in te dienen.

Inloggen met DigiD Vervoer 2023-2024 aanvragen

Verkort aanvraagformulier bij ongewijzigd vervoer

Is vorig jaar leerlingenvervoer aan u toegekend voor uw kind en is de situatie ongewijzigd? Dan kunt u de verkorte aanvraag invullen.

Inloggen met DigiD Verkort aanvraagformulier 2023-2024

Voor wie is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is beschikbaar voor sommige leerlingen van het (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voorgezet onderwijs.

De voorwaarden voor leerlingenvervoer zijn:

 • De leerling is lichamelijk of verstandelijk gehandicapt, doof, blind of slechtziend.
 • De dichtstbijzijnde toegankelijke school is verder dan 6 kilometer van het woonadres van de leerling.
 • Wilt u niet dat het kind naar de dichtstbijzijnde school gaat? Bijvoorbeeld omdat u kiest voor een islamitische of vrije school? Voeg bij uw aanvraag een onderbouwing toe.

Fietsvergoeding

Kan uw kind met of zonder begeleiding naar school fietsen? U ontvangt een vergoeding van € 0,10 per kilometer.

Openbaar vervoer

Is het voor uw kind goed mogelijk om met de bus of trein naar school te gaan? Dan gaat het leerlingenvervoer met de goedkoopste vorm van openbaar vervoer.

Kilometervergoeding

Is openbaar vervoer niet mogelijk? U kunt uw kind ook met uw eigen auto naar school brengen. U ontvangt een vergoeding van € 0,21 (2023-2024) per kilometer.

Taxi of schoolbus (aangepast vervoer)

Kan uw kind vanwege een handicap niet met het openbaar vervoer naar school? Dan kan uw kind met de taxi gehaald en gebracht worden.

Schooljaar 2023-2024

Is uw inkomen in 2021 hoger dan € 28.800? U betaalt een eigen bijdrage van € 612,50 voor het leerlingenvervoer naar het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. U betaalt geen eigen bijdrage voor leerlingenvervoer naar het speciaal voortgezet onderwijs.

Daadkrachtafhankelijke bijdrage

De gemeente kan van ouders behalve de eigen bijdrage ook een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen, als de afstand tussen huis en school meer dan 20 kilometer is.

Verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan tijdig door. Het maakt daarbij uit of het gaat om een structurele wijziging of een eenmalige wijziging. 

Structurele wijzigingen

 • Het ophaal- en brengadres
 • De school
 • De mate waarin de leerling zelfstandig kan reizen
 • De mate waarin de leerling onder begeleiding kan reizen

Gaat het om een structurele wijziging? Dan doet u een nieuwe aanvraag met het formulier Leerlingenvervoer aanvragen. Bij deze wijziging zullen wij de situatie opnieuw beoordelen. De wettelijke behandeltermijn is 8 weken, maar we streven ernaar om uw wijziging binnen 4 weken af te handelen.

Eenmalige wijzigingen

Meld dit bij de vervoerder, denk aan:

 • een wijziging van het ophaal- of brengadres
 • een wijziging van de schooltijden
 • het eenmalig afmelden van een leerling
 • doktersbezoek en wijziging in vrije dagen: tenminste 1 werkdag van tevoren
 • vakantie, verhuizing of ander geplande afwezigheid: tenminste 5 werkdagen van tevoren
 • ziek- en beter meldingen: zo vroeg mogelijk en uiterlijk vóór 7.30 uur op de dag zelf. Als er sprake is van langdurige afwezigheid of ziekte (meer dan 5 werkdagen), meld dit dan. En geef dit dan óók aan ons door via een e-mail naar leerlingenvervoer@zeist.nl.