Soorten kinderopvang

Er bestaan verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Voor sommige vormen kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Wij houden samen met de GGD toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

  • Kinderdagverblijf: voor kinderen vanaf 10 weken, tot zij naar de basisschool gaan. Kinderen kunnen er 1 of meerdere dagdelen terecht. Ouders kunnen vaak kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Peuteropvang: voor kinderen vanaf 2 jaar, tot zij naar de basisschool gaan. Kinderen kunnen op vaste dagdelen komen spelen.
  • Gastouderopvang: kinderen worden door gastouders in het huis van de gastouder opgevangen. Er kunnen maximaal 6 kinderen terecht. Ouders kunnen vaak kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Buitenschoolse opvang: voor kinderen die naar de basisschool gaan. Kinderen worden opgevangen voor en na schooltijd, tijdens vrije dagen en in de schoolvakanties. Ouders kunnen vaak kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Tussenschoolse opvang: opvang tussen de middag voor kinderen die naar de basisschool gaan. De school is hiervoor verantwoordelijk.

Peuteropvang

Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaalwerk) is wettelijk gelijkgesteld aan kinderopvang. De peuteropvang moet daarom voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen. Ook gaat de betaling per uur in plaats van per dagdeel en loopt via de aanbieder van de peuteropvang.

Het consultatiebureau kan constateren dat uw peuter extra ondersteuning nodig heeft in de ontwikkeling. Dit wordt geboden via een VVE-programma op alle peuteropvanglocaties.

Peuteropvang en kinderopvangorganisaties werken samen om de overgang van voorschool naar basisschool voor kind en ouder soepel te laten verlopen. Hiervoor gebruiken zij het Overdrachtformulier scholen naar de basisschool.

De formulierenbrigade en de Sociaal Raadslieden kunnen u als ouder ondersteunen bij de administratieve verandering naar peuteropvang. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Tijdelijke financiële bijdrage

Heeft u of uw partner lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor (tijdelijk) niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? Dan kan kinderopvang u helpen. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan kunt u misschien een financiële bijdrage krijgen. Dit heet een Tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang door sociaal medische indicatie (SMI). De tegemoetkoming is tijdelijk, en geeft de mogelijkheid om zelf naar een structurele oplossing te zoeken.

Kinderopvangtoeslag

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als het kinderdagverblijf, de gastouderopvang of de buitenschoolse opvang staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.

Toezicht kinderopvang

Wij houden samen met de GGD regio Utrecht toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD bezoekt opvanglocaties en maakt inspectierapporten op. Deze zijn terug te vinden via het Landelijk Register Kinderopvang.

Kinderopvang starten

U start een kinderopvang. Dan moet u:

Afhandeltermijn

U hoort binnen 10 weken na de ontvangst van uw aanvraag ons besluit. Voor het nemen van dat besluit vragen wij de GGD om advies. Voldoet uw aanvraag aan alle eisen? Dan zetten wij uw kinderopvangorganisatie in het Landelijk Register Kinderopvang. Daarna mag u met de kinderopvang starten.

Begint u een kinderopvang zonder dat u zich bij ons meldt? Of geeft u wijzigingen niet door? Dan kunt u een boete krijgen.