Soorten kinderopvang

Er bestaan verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor sommige vormen kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. De gemeente Zeist houdt samen met de GGD toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

  • Kinderdagverblijf: voor kinderen vanaf 10 weken, tot zij naar de basisschool gaan. Kinderen kunnen er 1 of meerdere dagdelen terecht. Ouders kunnen vaak kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Peuterspeelzaal: voor kinderen vanaf 2 jaar, tot zij naar de basisschool gaan. Kinderen kunnen op vaste dagdelen komen spelen.
  • Gastouderopvang: kinderen worden door gastouders in het huis van de gastouder opgevangen. Er kunnen maximaal 6 kinderen terecht. Ouders kunnen vaak kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Buitenschoolse opvang: voor kinderen die naar de basisschool gaan. Kinderen worden opgevangen voor en na schooltijd, tijdens vrije dagen en in de schoolvakanties. Ouders kunnen vaak kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Tussenschoolse opvang: opvang tussen de middag voor kinderen die naar de basisschool gaan. De school is hiervoor verantwoordelijk.

Peuteropvang

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet voor het peuterspeelzaalwerk veranderd. Peuterspeelzaalwerk is gelijkgesteld aan kinderopvang en moet voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen. Ook de kosten zijn anders aan ouders doorberekend; in plaats van een tarief per dagdeel betaalt u voortaan een uurtarief.

Tijdelijke financiële bijdrage

Heeft u of uw partner lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor (tijdelijk) niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? Dan kan kinderopvang u helpen. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan kunt u misschien een financiële bijdrage krijgen. Dit heet een Tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang door sociaal medische indicatie (SMI). De tegemoetkoming is tijdelijk, en geeft de mogelijkheid om zelf naar een structurele oplossing te zoeken.

Meer informatie over deze tegemoetkoming 

Kinderopvangtoeslag

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als het kinderdagverblijf, de gastouderopvang of de buitenschoolse opvang staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.

Toezicht kinderopvang

De gemeente Zeist houdt samen met de GGD regio Utrecht toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD bezoekt opvanglocaties en maakt inspectierapporten op. Deze zijn terug te vinden via het Landelijk Register Kinderopvang.