Vrijwilligerswerk

Als u tijd over heeft en u wilt zich maatschappelijk nuttig maken, dan kunt u vrijwilligerswerk gaan doen.

Voorwaarden

Omdat vrijwilligerswerk niet concurrerend mag zijn met normale werkzaamheden, moet de gemeente of een andere uitkeringsinstantie (afhankelijk van wie u de uitkering krijgt) het vrijwilligerswerk goedkeuren. Een vrijwilliger mag iemands werk in loondienst niet verdringen. U verricht vrijwilligerswerk als u werk doet waarvoor u geen betaling ontvangt.

Kijk voor de laatste versies van de standaard voorwaarden op de website van Centraal Beheer.

Onkostenvergoeding

Deze regeling is bedoeld om onkosten, die vrijwilligers maken om hun vrijwilligerswerk (beter) te kunnen doen, (gedeeltelijk) te vergoeden. Reiskosten woon-werkverkeer zijn uitgesloten. De regeling is voor vrijwilligers die werkzaam zijn in Zeist en organisaties die zich richten op inwoners van Zeist en voornamelijk uit vrijwilligers bestaan.

Organisaties kunnen een aanvraag doen voor scholingskosten ten behoeve van hun vrijwilligers. Er mag niet steeds opnieuw een beroep worden gedaan op deze regeling. Aangeraden wordt om de subsidie, indien mogelijk, ruim van tevoren aan te vragen. Op deze manier weet u of u wel of geen subsidie krijgt, voordat er kosten worden gemaakt.

Betaling vindt plaats binnen 2 weken na vaststelling van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie pas achteraf wordt betaald.

Voorwaarden onkostenvergoeding

  • een vrijwilligersorganisatie maakt een keuze: óf de organisatie vraagt een onkostenvergoeding aan óf maximaal 3 vrijwilligers die bij de organisatie werkzaam zijn, vragen een onkostenvergoeding aan
  • vrijwilligers kunnen maximaal éénmaal per 2 jaar een vergoeding krijgen
  • de onkosten hebben een éénmalig karakter
  • als de subsidie vooraf wordt aangevraagd, moeten de kosten binnen 6 maanden na de subsidieverlening gemaakt worden; daarna vervalt het recht op subsidie
  • kosten ten behoeve van woon-werkverkeer komen niet voor subsidie in aanmerking
  • de subsidie wordt niet verleend als het maximaal beschikbare budget per jaar (subsidieplafond) is bereikt
  • de onkosten vallen niet onder de vrijwilligersverzekering

Aanvragen

Een aanvraag bestaat uit een 'Aanvraagformulier Onkostenvergoeding Vrijwilligerswerk' en een offerte, factuur of bankafschrift. Bij een aanvraag door een vrijwilliger moet het formulier ondertekend worden:

  • door de vrijwilliger zelf
  • en door 3 bestuursleden van de organisatie waar hij of zij vrijwilligerswerk voor verricht.

Bij een aanvraag door een organisatie moet het formulier door 3 bestuursleden worden ondertekend.

Aanvraagformulier (pdf, 403 KB)

Handige websites