Eigen bijdrage

Als u hulp krijgt op basis van de Wmo, kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dat kan zowel voor maatwerkvoorzieningen als voor algemene voorzieningen.

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is een maatregel, hulpmiddel of activiteit speciaal voor u. Wij vragen onder andere voor de volgende zaken een eigen bijdrage:

  • hulp bij het huishouden
  • begeleiding
  • kortdurend verblijf
  • woonvoorzieningen
  • vervoersmiddelen, bijvoorbeeld de scootmobiel
  • autoaanpassingen
  • beschermd wonen
  • specialistische begeleiding zintuiglijk gehandicapten
  • doventolk

De hoogte van de eigen bijdrage is gelijk aan het bedrag dat maximaal betaald moet worden op grond van de Wmo 2015 en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 19,00 per maand. Vanaf 1 januari 2024 om een bedrag van € 20,60 per maand. Wij passen de hoogte van de eigen bijdrage steeds aan aan de landelijke regelgeving.

Algemene voorziening

Een algemene voorziening is een dienst of activiteit die u kunt afnemen of volgen, zonder een uitgebreid onderzoek naar uw behoefte of situatie. Voor een aantal algemene voorzieningen kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Ook is het mogelijk dat de organisatie die een activiteit organiseert, een bijdrage vraagt voor bijvoorbeeld materialen die u tijdens die activiteit gebruikt. U wordt daarover vooraf geïnformeerd.

Vaststellen en innen eigen bijdrage

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt wat voor u de hoogte van de eigen bijdrage wordt en stuurt een brief met meer informatie over de betaling. Het CAK houdt daarbij ook rekening met de eigen bijdragen die u moet betalen vanuit andere wet- en regelgeving.

Bel het gratis telefoonnummer 0800 1925 voor meer informatie over de eigen bijdrage. Of kijk op hetcak.nl.