Eigen bijdrage

Als u hulp krijgt op basis van de Wmo, kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Wij vragen een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen, maar niet voor algemene voorzieningen.

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is een maatregel, hulpmiddel of activiteit speciaal voor u. Voor de volgende zaken vragen wij een eigen bijdrage:

  • hulp bij het huishouden
  • begeleiding
  • kortdurend verblijf
  • woonvoorzieningen
  • vervoersmiddelen, bijvoorbeeld de scootmobiel
  • autoaanpassingen
  • beschermd wonen
  • specialistische begeleiding zintuiglijk gehandicapten
  • doventolk

De hoogte van uw eigen bijdrage is in 2022 maximaal € 19,00 per maand. Voor het bepalen van dit bedrag kijken we niet naar de hoogte van uw inkomen of uw totale bezit. 

Algemene voorziening

Een algemene voorziening is een dienst of activiteit die u kunt afnemen of volgen, zonder een uitgebreid onderzoek naar uw behoefte of situatie. Wij vragen geen eigen bijdrage voor algemene voorzieningen. Het is wel mogelijk dat de organisatie die een activiteit organiseert, een bijdrage vraagt voor bijvoorbeeld materialen die u tijdens die activiteit gebruikt.

Vaststellen en innen eigen bijdrage

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt wat voor u de hoogte van de eigen bijdrage wordt en stuurt een brief met meer informatie over de betaling. Het CAK houdt daarbij ook rekening met de eigen bijdragen die u moet betalen vanuit andere wet- en regelgeving.

Bel het gratis telefoonnummer 0800 1925 voor meer informatie over de eigen bijdrage.