Sociaal team en spreekuren

Mogelijk heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of om actief aan het dagelijks leven te kunnen blijven deelnemen. Reden kan zijn dat u wat ouder wordt, een beperking heeft, of langdurig ziek bent. Hieronder vindt u de mogelijkheden om contact op te nemen of een gesprek te voeren.

Spreekuren tijdelijk vervallen

Alle wijkspreekuren van het Sociaal Team zijn tot nader order afgelast. Met vragen over de WMO kunt u elke werkdag bellen via 14 030 of mailen naar zeist@zeist.nl.

Als u in Austerlitz woont, kunt u met vragen over ondersteuning (Wmo) terecht bij het telefonisch spreekuur van Austerlitz Zorgt.

Gesprek aanvragen sociaal team

Met dit formulier vraagt u een gesprek aan met een lid van het Sociaal Team over een hulpvraag. Na het indienen van dit formulier neemt een medewerker van de gemeente contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Het streven is om dat gesprek te laten plaatsvinden binnen 10 dagen na het indienen van dit formulier. Dat gesprek kan bij u thuis zijn, of op één van de vijf wijkservicepunten.

Gesprek aanvragen

of schriftelijk een gesprek aanvragen gesprek aanvragen (pdf, 126 KB)

U kunt dit formulier aan ons toesturen: Gemeente Zeist, postbus 513, 3700 AM Zeist of digitaal indienen door het ingevulde en ondertekende formulier te scannen en te e-mailen naar zeist@zeist.nl.

Wijziging doorgeven

Hier kunt u, als bestaande Wmo-cliënt, wijzigingen doorgeven. U kunt dit ook door een contactpersoon laten invullen als u dat wilt.

Adreswijzigingen of een overlijden hoeft u niet aan ons door te geven. Dat soort gegevens krijgen wij automatisch door vanuit de basisregistratie personen.

Wijzigingsformulier

of schriftelijk uw wijziging doorgeven: Wijzigingsformulier (pdf, 601 KB)

U kunt dit formulier aan ons toesturen: Gemeente Zeist, postbus 513, 3700 AM Zeist of digitaal indienen door het ingevulde en ondertekende formulier te scannen en te e-mailen naar zeist@zeist.nl.