Voor zorgprofessionals

Wij zijn vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van alle begeleiding van zelfstandig wonende, hulpbehoevende inwoners. Hiervoor kopen wij zorg in samen met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Onze regio, Utrecht-Zuidoost, heeft de inkoop via een open huis-aanbesteding vormgegeven.

Alle informatie over de toetreding, zorgtoewijzing, declaratie, overleg en communicatie vindt u op de website zorginzou.nl. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail aan inkoop@zorginzou.nl.

Instroom nieuwe aanbieders huishoudelijke ondersteuning

Wij hebben contracten afgesloten met zorgpartijen die vanuit de Wmo Huishoudelijke ondersteuning (HO) leveren. De contracten zijn tot stand gekomen via een 'open house procedure'. Dat houdt in dat alle aanbieders die voldoen aan de eisen (waaronder kwaliteit) en bereid zijn HO te leveren tegen het gecontracteerde tarief, in aanmerking komen voor een contract.

Openstelling

Hiervoor vindt 1 keer per jaar een nieuwe openstelling voor aanbieders plaats, en wel per 1 oktober van ieder jaar. Deze procedure voor nieuwe aanbieders verloopt via TenderNed en gaat uit van toelating per 1 januari 2024.

Inschrijven 

Wilt u inschrijven als nieuwe zorgaanbieder? Zorg dan dat u TenderNed in de gaten houdt, via tenderned.nl.