Groene Kaart van Zeist

Op de Groene Kaart van Zeist leggen we vast waar bewoners wel of geen kapvergunning dienen aan te vragen. Het kan zijn dat u, ondanks dat u geen kapvergunning nodig hebt, wel een andere omgevingsvergunning nodig hebt. Dit kunt u nagaan op de website ruimtelijkeplannen.nl. Voor vragen of het maken van een afspraak met het bouwloket kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 14 030.

Binnen de gemeentegrens van Zeist geldt:

  • in de groene delen moet u (in veel gevallen) een kapvergunning aanvragen
  • in de overige delen hoeft u géén kapvergunning aan te vragen

Particuliere bomen zijn bomen op eigen grondgebied van inwoners of bedrijven. Gemeentelijke bomen zijn bomen in de openbare ruimte. U kunt zien of uw tuin in een groen gebied valt, door uw adres in te typen in het zoekvenster.

Groene Kaart