Baggeren van sloten

De beste periode om de baggerwerkzaamheden uit te voeren is in het najaar en het begin van de winter. Daarom start de gemeente Zeist in oktober met het baggeren van verschillende sloten in onze gemeente. 

Samenwerking

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start de baggerwerkzaamheden in samenwerking met de gemeente Zeist en de Evangelische broedergemeenschap uitgevoerd. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door aannemer Baars uit Nieuwland.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Bagger ontstaat onder andere uit gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden sloten en vijvers steeds ondieper. Door deze laag kunnen er belemmeringen in de sloten ontstaan waardoor we het water minder goed kunnen aan- en of afvoeren. Bij hevige regenval kan dit zorgen voor wateroverlast. Bovendien heeft een dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Daarom worden deze regelmatig gebaggerd.

Zorg voor het leven in onze sloten

De beste periode om de baggerwerkzaamheden uit te voeren is in het najaar en het begin van de winter. Planten en dieren trekken zich terug en gaan in rusten. Voordat dit wordt gedaan worden planten en dieren zich in de omgeving bevinden in kaart gebracht. Hierover wordt overlegd met de plaatselijke natuurverengingen, zoals het paddenstoelenreservaat in Zeist. De aannemer krijgt aanwijzingen hoe hij op basis van deze informatie te werk moet gaan. Soms zijn er vanwege de planten en dieren omstandigheden waardoor de aannemer extra maatregelen moeten treffen voor de uitvoering. Het waterschap controleert de aannemer of dat ook gebeurt.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens de werkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. De aannemer zal met zijn materieel bij het water moeten komen. Om de ondergrond te beschermen zullen daarvoor op een aantal locaties rijplaten worden neergelegd. Ook overlast van vrachtverkeer voor de afvoer van de bagger is niet uit te sluiten. Waar nodig, bijvoorbeeld op plaatsen waar de bagger in kiep- of vrachtwagens wordt geladen, neemt de aannemer verkeersmaatregelen. Op deze manier kan het (fiets)verkeer veilig langs de werkzaamheden.