Water, waterafvoer en riool

De gemeente is het eerste aanspreekpunt bij grondwater- of waterproblemen en watervragen. Wij zijn verantwoordelijk voor:

  • de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater, regenwater en overtollig grondwater.
  • het beheren van gemeentelijke watergangen.