Uitslag onderzoek windmolenlocaties provincie

Provincie Utrecht heeft begin 2024 een lijst bekend gemaakt met 27 locaties waar ze de meeste kans ziet voor realisatie van windmolens in de periode tot 2030. Deze lijst is het resultaat van onderzoek naar 99 locaties in de provincie. Er zijn 3 Zeister locaties onderzocht: Kamp van Zeist, A12/spoorzone en het open gebied bij Brugakker/Couwenhoven. Geen van deze 3 locaties is terechtgekomen op de lijst met 27 meest kansrijke locaties.

Het Zeister college van burgemeester en wethouders bereidt nu een voorstel voor over wat de gemeente nu met deze 3 locaties voor ogen heeft.

Shortlist met kansrijkste gebieden

De provincie heeft de lijst met meest kansrijke gebieden aan de gemeenten voorgelegd. De gemeenten, waaronder Zeist, hebben tot de zomer 2024 de tijd om op de lijst te reageren. Die reactie van de gemeente gaat dan met name over:

  • De 3 Zeister gebieden staan niet op de lijst met meest kansrijke gebieden. Wil Zeist desondanks tóch nader onderzoeken of die locatie(s) mogelijkheden bieden voor windmolens? De gemeente moet de provincie dan vragen of ze de rol van vergunningverlener op zich mag nemen.
  • Ook kan gemeente Zeist extra plannen voor zonnevelden aan de provincie presenteren om te voldoen aan de afgesproken doelen voor 2030, rond het grootschalig opwekken van duurzame energie.