Geboorte doorgeven

U geeft de geboorte aan in de gemeente waar uw kind is geboren. Aangifte doet de vader of moeder. Kunnen zij geen aangifte doen? Dan is het mogelijk dat iemand anders aangifte doet. Geef de geboorte binnen 3 dagen na de dag van geboorte aan. 

Geboorteaangifte kan digitaal of persoonlijk op afspraak.

Digitale geboorteaangifte

U kunt de geboorte digitaal doorgeven als: 

  • uw kind in de gemeente Zeist geboren is;
  • u ouder bent van het geboren kind;
  • minimaal één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft.

U moet de volgende document(en) uploaden:

  • bewijs van geboorte van de verloskundige
  • kopie van de erkenningsakte (indien van toepassing)
Digitaal geboorteaangifte doen

Meer informatie over DigiD.

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Langskomen op afspraak

Om de geboorte door te geven aan de balie heeft u een geldig identiteitsbewijs van de aangever nodig. En indien van toepassing:

  • bewijs van geboorte van de verloskundige
  • kopie van de akte van erkenning ongeboren kind
  • trouwboekje (voor bijschrijven kind)
  • een verklaring van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (dit kan van toepassing zijn als het kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen)
Afspraak maken

Overzicht aangifte dagen

Scroll de tabel om meer te zien
Geboortedag Aangifte uiterlijk
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Dinsdag
Vrijdag Woensdag
Zaterdag Woensdag
Zondag Woensdag

Geboorteakte

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de geboorteakte op. Deze akte is het bewijs van de geboorte van een persoon.

Naamskeuze

Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Dit geldt ook voor de achternaam van de duo-moeder als het binnen een huwelijk wordt geboren wanneer er geen bekende donor is.

Kinderen die hierna geboren worden, krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.

Wilt u dat uw kind de achternaam krijgt van de andere partner? Dan kunt u naamskeuze doen voor de geboorte of tijdens de geboorte aangifte. U moet beiden persoonlijk aanwezig zijn bij deze naamskeuze. Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Heeft uw kind de nationaliteit van een ander land? De gemeente kijkt dan wat het namenrecht van dit land over naamskeuze zegt.

Meer informatie over de keuze van de achternaam op de website van de Rijksoverheid.

Burgerservicenummer

Is uw kind in Zeist geboren? Dan krijgt u bij de geboorte aangifte het burgerservicenummer (BSN) mee.

Is uw kind niet in Zeist geboren? Dan ontvangt u binnen 2 weken na de geboorte het BSN van uw kind.