Geboorte doorgeven

U geeft de geboorte aan in de gemeente waar uw kind is geboren. Aangifte doet de vader of moeder. Kunnen zij geen aangifte doen? Dan is het mogelijk dat iemand anders aangifte doet. De aangifte van geboorte moet gebeuren binnen 6 werkdagen na de geboorte.

Langskomen op afspraak

Om de geboorte door te geven aan de balie heeft u een geldig identiteitsbewijs van de aangever nodig. En indien van toepassing:

  • bewijs van geboorte van de verloskundige
  • kopie van de akte van erkenning ongeboren kind
  • trouwboekje (voor bijschrijven kind)
  • een verklaring van Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (dit kan van toepassing zijn als het kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen)
Afspraak maken

Geboorteakte

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de geboorteakte op. Deze akte is het bewijs van de geboorte van een persoon.

Achternaam kind kiezen

Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind de achternaam van de moeder of die van de vader of duomoeder krijgt. Sinds 1 januari 2024 kunt u ook voor een dubbele achternaam kiezen voor uw kind. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Heeft uw kind de nationaliteit van een ander land? Dan kijken wij wat het namenrecht van dit land over naamskeuze zegt.

Meer informatie over de keuze van de achternaam vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke regeling dubbele achternaam al geboren kinderen

Is uw oudste kind geboren op of na 1 januari 2016? En wilt u dat uw kind(eren) alsnog een combinatie van de achternamen van beide ouders als achternaam krijgt of krijgen? Van 1 januari tot en met 31 december 2024 geldt ook een tijdelijke regeling.

Burgerservicenummer

Is uw kind in de gemeente Zeist geboren? Dan krijgt u bij de geboorteaangifte het burgerservicenummer (BSN) mee.

Is uw kind niet in de gemeente Zeist geboren? Dan ontvangt u binnen 2 weken na de geboorte het BSN van uw kind.