Melden huwelijk of partnerschap

Het melden van uw huwelijk of partnerschap regelt u online of schriftelijk door beiden het formulier in te vullen en te ondertekenen. Dit moet minimaal 2 weken vóórdat u trouwt of uw partnerschap registreert. Heeft u nog geen datum of locatie gepland? Wacht dan met melden tot vaststaat wanneer en waar u wilt gaan trouwen.

Nadat u de melding heeft gedaan, wordt deze gecontroleerd door de afdeling burgerlijke stand. Het kan zijn dat u daarna nog aanvullende documenten aan moet leveren. Als uw melding volledig is, ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Pas na uw melding kunt u trouwen of een partnerschap aangaan.

Trouwt u niet in de gemeente Zeist? Dan doet u de melding bij de gemeente waar u gaat trouwen.

Online melding

De online melding bestaat uit 2 delen:

  1. Partner 1 logt in met DigiD en start de online melding. Aan het einde van de melding vult hij of zij het e-mailadres van partner 2 in.
  2. Partner 2 ontvangt een e-mail en logt in met DigiD om de online melding af te maken.

Heeft 1 van de partners geen DigiD of een andere nationaliteit dan de Nederlandse? Gebruik dan de schriftelijke formulieren.

Let op: u kunt pas een melding voorgenomen huwelijk doorgeven als u een locatie en datum heeft vastgelegd.

Inloggen met DigiD Online melden

U moet de volgende bijlagen uploaden in het formulier:

U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier en kopieën van de benodigde documenten ook opsturen naar: gemeente Zeist, ter attentie van Burgerzaken, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. 

U stuurt de volgende bijlagen mee:

Formulier voorgenomen huwelijk

Bent u beiden Nederlander of gemeenschapsonderdaan of heeft u beiden een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd? Gebruik dan het formulier:

Is 1 van u beiden niet-Nederlander of geen gemeenschapsonderdaan? Of heeft 1 van u beiden geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd? Of is 1 van u beiden permanent woonachtig is in het buitenland? Gebruik dan het formulier:

Formulier voorgenomen geregistreerd partnerschap