Melden huwelijk of partnerschap

Het melden van uw huwelijk of partnerschap regelt u online of schriftelijk door beiden het formulier in te vullen en te ondertekenen. Dit moet minimaal 2 weken voorafgaand aan de datum huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente. Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog document overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. U kunt ons hiervoor bellen via telefoonnummer 14 030.

Na ontvangst van uw melding controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens en stelt vast of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Online melden

U moet de volgende bijlagen uploaden in het formulier:

  • Als de partner geen Digid heeft, een kopie identiteitsbewijs en een ingevuld schriftelijk formulier (zie hieronder) 
  • Kopie identiteitsbewijs van alle getuigen
  • Heeft u gekozen voor een trouwambtenaar uit een andere gemeente? Aanvraagformulier BABS (pdf, 580 KB)

Heeft u gekozen voor een eigen locatie? Stuur dan eerst een e-mail naar zeist@zeist.nl.

Meer informatie over Digid.

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.