Melden huwelijk of partnerschap

Het melden van uw huwelijk of partnerschap regelt u online of schriftelijk door beiden het formulier in te vullen en te ondertekenen. Dit moet minimaal 2 weken vóórdat u trouwt of uw partnerschap registreert. Heeft u nog geen datum of locatie gepland? Wacht dan met melden tot vaststaat wanneer en waar u wilt gaan trouwen.

Nadat u de melding heeft gedaan, wordt deze gecontroleerd door de afdeling burgerlijke stand. Het kan zijn dat u daarna nog aanvullende documenten aan moet leveren. Als uw melding volledig is, ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Pas na uw melding kunt u trouwen of een partnerschap aangaan.

Trouwt u niet in de gemeente Zeist? Dan doet u de melding bij de gemeente waar u gaat trouwen.

Online melding

U logt beiden in met uw eigen DigiD. Heeft één van de partners geen DigiD? Vul voor hem of haar het schriftelijk formulier in, deze kunt u vervolgens uploaden in de online melding.

Let op: u kunt pas een melding voorgenomen huwelijk doorgeven als u een locatie en datum heeft vastgelegd.

Het kan zijn dat het inloggen met DigID langer duurt of niet werkt, dit is bekend. Mocht het niet lukken probeer het dan later opnieuw of vul de papieren meldingsformulieren in.

Inloggen met DigiD Online melden

U moet de volgende bijlagen uploaden (maximaal 2,5 MB per stuk) in het formulier:

Heeft u gekozen voor een eigen locatie? Stuur dan eerst een e-mail naar zeist@zeist.nl.

U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier en kopieën van de benodigde documenten ook opsturen naar: gemeente Zeist, ter attentie van Burgerzaken, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. 

U stuurt de volgende bijlagen mee:

Formulier voorgenomen huwelijk

Bent u beiden Nederlander of gemeenschapsonderdaan of heeft u beiden een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd? Gebruik dan het formulier:

Is één van u beiden Niet-Nederlander of geen gemeenschapsonderdaan of heeft één van u beiden geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd of is één van u beiden permanent woonachtig is in het buitenland? Gebruik dan het formulier:

Formulier voorgenomen geregistreerd partnerschap