Melden huwelijk of partnerschap

Het melden van uw huwelijk of partnerschap regelt u schriftelijk door beiden het formulier in te vullen en te ondertekenen. Dit moet minimaal 2 weken voorafgaand aan de datum huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente. Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog document overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. U kunt ons hiervoor bellen via telefoonnummer 14 030.

Na ontvangst van uw melding controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens en stelt vast of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

U neemt of stuurt de volgende bijlagen mee:

 • Een (kopie) geldig legitimatiebewijs van u beiden
 • Een kopie legitimatiebewijs van uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4)
 • Het ingevulde formulier

Formulieren melding

In Zeist werken we op afspraak. U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 14 030.

U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier en kopie├źn van de benodigde documenten ook opsturen naar: gemeente Zeist, ter attentie van Burgerzaken, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. Of inscannen en met bijlagen e-mailen naar zeist@zeist.nl.

Formulier voorgenomen huwelijk

U gebruikt onderstaand formulier als u beiden:

 • Nederlander bent of
 • gemeenschapsonderdaan bent of
 • een verblijfsvergunning regulier heeft of
 • asiel voor onbepaalde tijd heeft.

Voorgenomen huwelijk (pdf, 242 KB)

of in het Engels: Intended marriage (pdf, 123 KB)

U gebruikt onderstaand formulier als 1 van u beiden:

 • Niet-Nederlander is of
 • geen gemeenschapsonderdaan is of
 • geen verblijfsvergunning regulier heeft of
 • geen asiel voor onbepaalde tijd heeft of
 • permanent woonachtig is in het buitenland.

Voorgenomen huwelijk en verblijfsrecht (pdf, 257 KB)

of in het Engels: Intended marriage and right of residence (pdf, 138 KB)

Voorgenomen geregistreerd partnerschap

Voorgenomen geregistreerd partnerschap (pdf, 239 KB)

of in het Engels: Intended registered partnership (pdf, 124 KB)