Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad wordt iedere vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van Zeist.

De raad bestaat uit 33 leden, verdeeld over een aantal politieke partijen (fracties). Iedere fractie benoemt maximaal 2 buitengewoon raadsleden als ondersteuning.