Regenbooggemeente

In Zeist moet iedereen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Hier vindt u meer informatie over LHBTIQ+-thema's, activiteiten en relevante organisaties. LHBTIQ+ staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en andere (non-binaire) seksuele en genderidentiteiten.

Inwoners en organisaties spannen zich in voor de LHBTIQ+-gemeenschap. Samen met hen maken wij LHBTIQ+-beleid, zodat LHBTIQ+-ers ‘gewoon’ in Zeist kunnen wonen, werken, studeren en uitgaan. Zonder discriminatie, agressieve benadering of andere problemen. Dit is helaas niet vanzelfsprekend. De gemeente wil daarom de acceptatie en de veiligheid van LHBTIQ+-ers vergroten.

Wij zijn in gesprek met mensen uit de doelgroep en met organisaties die werken voor de doelgroep. Zodat de activiteiten en voorzieningen die wij organiseren ook passen bij de behoefte van de doelgroep. Na een tweetal bijeenkomsten, heeft een aantal personen zich aangemeld voor het Platform LHBTI in Zeist, om samen met ons te sparren en de voortgang te bewaken. Het COC Midden Nederland en Art. 1 Midden Nederland hebben veel ervaring met het opzetten van beleid en zijn bereid de gemeente hierin te ondersteunen.

Ontmoeten

Iedere 3e zondag van de maand van 15.00 uur tot 17.00 uur kunt u naar het Regenboogcafé. In een informele sfeer kunt u in gesprek met LHBTIQ+-ers, gezellig bij elkaar komen en ervaringen uitwisselen onder het genot van een drankje. Meer informatie vindt u op de facebookpagina van het regenboogcafé.

Adres: Binnenbos, Hoog Kanje 186 in Zeist.

Melden Discriminatie

Art. 1 Midden-Nederland heeft een meldpunt discriminatie. U kunt een melding maken van discriminatie en met hen in gesprek over hoe u hiermee om kunt gaan.

Politie

Wilt u melding doen van geweld? Dan kunt u terecht bij het meldpunt Roze in Blauw van de politie. Roze in Blauw is een landelijk samenwerkingsverband van alle Roze in Blauw-teams uit alle politie-eenheden en diensten van de politie. Deze teams zijn aanspreekpunt voor LHBTIQ+-ers binnen én buiten de politie.

Belangenorganisaties

Schriftelijke informatie

Informatie voor jongeren

Voor jongeren die meer informatie willen over hun seksuele voorkeur of genderdysforie (transgender).   

Informatie over het Centrum Jeugd en Gezin Zeist (CJG)

Kijk voor meer informatie op de website van het CJG.

Veiligheid

 • Inzetten van diensten van Art. 1 Midden Nederland
  •  Bekendheid geven aan het meldpunt discriminatie van Art. 1 Midden Nederland
  • Voorlichting, gastlessen en trainingen op scholen. 
 • Inzet meldpunt Roze in Blauw van de politie
  • Roze in Blauw is een landelijk samenwerkingsverband van alle Roze in Blauw-teams uit alle politie-eenheden en diensten van de politie. Deze teams zijn aanspreekpunt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen binnen én buiten de politie. De gemeente Zeist wil meer bekendheid geven aan dit meldpunt.
 • Specifiek voor ouderen
  • Sociaal Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar veiligheid in verzorgingstehuizen. Eén van de bevindingen is dat er behoefte is aan het vergroten van veiligheid in deze huizen.
 • Specifiek voor jongeren
  • De gemeente wil onderzoeken hoe het veiligheidsklimaat voor jongeren verbeterd kan worden en acties uitzetten.

Zichtbaarheid

 • Informatie op de website van de gemeente Zeist
 • Genderneutrale toiletten in het gemeentehuis op de begane grond
 • Hijsen van de Regenboogvlag op (1e dag van de maand van Pride in juni, Day of Silence 17 april, Coming out-dag 11 oktober, Paarse vrijdag iedere tweede vrijdag in december)
 • Onderzoek naar mogelijkheid van aanbrengen Regenboog Zebrapad
 • Culturele activiteiten ‘regenboogtinten’ geven

Zorg en Welzijn en ouderen

De Roze Loper is hét certificaat voor woonzorg, thuiszorg en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals. De gemeente werkt hierin samen met gemeenten De Bilt en Utrechtse Heuvelrug.

Onderwijs

 • Gender Sexuality Alliances (GSA) op scholen
 • Voorlichting op basisscholen en het voortgezet onderwijs

Sport

 • Bevorderen van inclusief sporten in Zeist
 • Gemeente verstrekt subsidie en kan iets opnemen over LHBTQI in de subsidievoorwaarden

Cultuur

Bestaande culturele activiteiten een ‘regenboogtintje’ geven en faciliteren nieuwe activiteiten.