Regenbooggemeente

Iedereen moet zich hier thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Inwoners en organisaties spannen zich in voor de LHBTIQ+-gemeenschap. Samen met hen maken wij LHBTIQ+-beleid, zodat LHBTIQ+-ers ‘gewoon’ in onze gemeente kunnen wonen, werken, studeren en uitgaan. Zonder discriminatie, agressieve benadering of andere problemen. Dit is helaas niet vanzelfsprekend. Wij willen daarom de acceptatie en de veiligheid van LHBTIQ+-ers vergroten.

LHBTIQ+ staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en andere (non-binaire) seksuele en genderidentiteiten.

Aanpak

Wij zijn in gesprek met mensen uit de doelgroep en met organisaties die werken voor de doelgroep. Zodat de activiteiten en voorzieningen die wij organiseren ook passen bij de behoefte van de doelgroep. Na een tweetal bijeenkomsten, heeft een aantal personen zich aangemeld voor het Platform LHBTI in Zeist, om samen met ons te sparren en de voortgang te bewaken. Het COC Midden Nederland en Antidiscriminatiebureau provincie Utrecht / Art.1 Midden Nederland hebben veel ervaring met het opzetten van beleid en zijn bereid de gemeente hierin te ondersteunen.

Veiligheid

 • Inzetten van diensten van Antidiscriminatiebureau provincie Utrecht / Art.1 Midden Nederland
  •  Bekendheid geven aan het meldpunt discriminatie 
  • Voorlichting, gastlessen en trainingen op scholen. 
 • Inzet meldpunt Roze in Blauw van de politie
  • Roze in Blauw is een landelijk samenwerkingsverband van alle Roze in Blauw-teams uit alle politie-eenheden en diensten van de politie. Deze teams zijn aanspreekpunt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen binnen én buiten de politie. De gemeente Zeist wil meer bekendheid geven aan dit meldpunt.
 • Specifiek voor ouderen
  • Sociaal Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar veiligheid in verzorgingstehuizen. Eén van de bevindingen is dat er behoefte is aan het vergroten van veiligheid in deze huizen.
 • Specifiek voor jongeren
  • De gemeente wil onderzoeken hoe het veiligheidsklimaat voor jongeren verbeterd kan worden en acties uitzetten.

Zichtbaarheid

 • Informatie op de website van de gemeente Zeist
 • Genderneutrale toiletten in het gemeentehuis op de begane grond
 • Hijsen van de Regenboogvlag op (1e dag van de maand van Pride in juni, Day of Silence 17 april, Coming out-dag 11 oktober, Paarse vrijdag iedere tweede vrijdag in december)
 • Onderzoek naar mogelijkheid van aanbrengen Regenboog Zebrapad
 • Culturele activiteiten ‘regenboogtinten’ geven

Zorg en Welzijn en ouderen

De Roze Loper is hét certificaat voor woonzorg, thuiszorg en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals. De gemeente werkt hierin samen met gemeenten De Bilt en Utrechtse Heuvelrug.

Onderwijs

 • Gender Sexuality Alliances (GSA) op scholen
 • Voorlichting op basisscholen en het voortgezet onderwijs

Sport

 • Bevorderen van inclusief sporten in Zeist
 • Gemeente verstrekt subsidie en kan iets opnemen over LHBTQI in de subsidievoorwaarden

Cultuur

Bestaande culturele activiteiten een ‘regenboogtintje’ geven en faciliteren nieuwe activiteiten.

Belangenorganisaties

Schriftelijke informatie

Informatie voor jongeren

Voor jongeren die meer informatie willen over hun seksuele voorkeur of genderdysforie (transgender).