Meedoen in Zeist - want iedereen hoort erbij

U staat niet altijd stil bij dagelijkse handelingen. Alles wat u doet, ziet, leest en hoort, waar u heengaat, wie u ontmoet... het zijn natuurlijke dingen voor u en u denkt er nauwelijks bij na. Maar niet voor iedereen zijn de dingen uit het dagelijkse leven zo gewoon.

Er is een grote groep die niet in staat is om zo goed mogelijk deel te nemen aan het gewone leven. Denk aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een (chronische) ziekte. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen zonder werk, mensen die eenzaam zijn, die afhankelijk zijn van anderen of die zich om welke reden dan ook niet in staat voelen om goed deel te nemen aan de samenleving. Zij komen vaak elke dag opnieuw praktische problemen tegen door hun beperking of situatie. Bovendien hebben ze soms ook te maken met onbegrip vanuit de samenleving, want niet elke beperking is zichtbaar.

Meedoen?

Hebt u ideeën? Bent u of voelt u zich betrokken bij het thema? Doe dan met ons mee. Mail naar zeist@zeist.nl of bel 14 030.