Een ander voor u laten stemmen

Als u bij de verkiezingen niet zelf naar het stembureau kunt gaan, kunt u een ander machtigen om dit voor u te doen via een:

  • onderhandse volmacht OF
  • schriftelijke volmacht

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die ook in de gemeente Zeist woont.

U gebruikt het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Vul de achterzijde van de stempas in en laat de kaart ook door de gemachtigde ondertekenen. De gemachtigde:

Schriftelijke volmacht

U kunt tot vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur een schriftelijke volmacht aanvragen. De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd.

U vult samen met de gemachtigde het volmachtverzoek in en levert het in bij de gemeente. De gemeente maakt een volmachtbewijs en stuurt het op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. U hoeft de andere kiezer geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. De andere kiezer:

  • heeft kiesrecht
  • brengt zijn/haar stem tegelijkertijd uit
  • mag voor maximaal 3 anderen stemmen.

Online aanvragen

Bij de online aanvraag moet u een ondertekende schriftelijke verklaring uploaden.

  1. Vul het formulier volmachtverzoek (pdf, 88 KB) in en print het uit.
  2. Onderteken beide (volmachtgever en volmachtnemer) het formulier.
  3. Scan het ondertekende formulier of maak er een foto van.
Schriftelijke volmacht aanvragen

 

Schriftelijk of per e-mail aanvragen

Stuur het formulier volmachtverzoek (pdf, 88 KB) naar zeist@zeist.nl of naar de gemeente Zeist, team verkiezingen, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

Persoonlijk aanvragen

Afspraak maken