Een ander voor u laten stemmen

Als u bij de verkiezingen niet zelf naar het stembureau kunt gaan, kunt u een ander machtigen om dit voor u te doen via een:

  • onderhandse volmacht of
  • schriftelijke volmacht

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die ook in de gemeente Zeist woont.

U gebruikt het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Vul de achterzijde van de stempas in en laat de kaart ook door de gemachtigde ondertekenen. De gemachtigde:

Schriftelijke volmacht

U kunt tot vrijdag 10 maart 17.00 uur een schriftelijke volmacht aanvragen. De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd. Nu kunt u de schriftelijke volmacht alleen met het papieren aanvraagformulier aanvragen. Later kunt u ook online een schriftelijke volmacht aanvragen. 

U vult samen met de gemachtigde het volmachtverzoek (pdf, 110 KB) in en levert het in bij de gemeente. De gemeente maakt een volmachtbewijs en stuurt het op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. U hoeft de andere kiezer geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. De andere kiezer:

  • heeft kiesrecht
  • brengt zijn of haar stem tegelijkertijd uit
  • mag voor maximaal 2 anderen stemmen

Begin maart 2023 wordt het volmachtbewijs opgestuurd naar de kiezer die voor u gaat stemmen.

Schriftelijk aanvragen

Stuur het volmachtverzoek (pdf, 110 KB) naar de gemeente Zeist, team verkiezingen, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

Persoonlijk aan de balie aanvragen

U kunt ook aan de balie bij de gemeente een schriftelijke volmacht aanvragen. Deze kunt u persoonlijk afhalen tot vrijdag 10 maart 16.45 uur. U maakt hiervoor een afspraak.

Neem uw geldig legitimatiebewijs mee en het ingevulde en ondertekende volmachtverzoek (pdf, 110 KB) .