Begroting en Jaarrekening

Hier vindt u de jaarrekening uit 2018 (bijlagen 1 en 2), 2017 en 2016 en de begroting van 2021, 2020, 2019 en 2018 (zie onderaan de pagina).

Begroting 2021 in het kort

Infographic van de begroting, voor een toegankelijk exemplaar kijk in de alinea hierboven (pdf, 70 KB)
Klik op de afbeelding om deze als PDF te openen

In januari of februari 2021 ontvangt u de aanslag gemeentebelastingen. We laten u graag zien wat we met dit geld doen. Daarom vindt u hier onze begroting.

U ontvangt de aanslag van de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). Dit is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen meerdere gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De BghU voert namens de gemeente Zeist de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in onze gemeente. Kijk voor meer informatie op www.bghu.nl.

Documenten begroting en jaarrekeningen