Planschade

Als u schade hebt geleden door maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening, kunt u in aanmerking komen voor planschade. Bijvoorbeeld als een bestemmingsplan is gewijzigd of een omgevingsvergunning is verleend voor het afwijken van een bestemmingsplan. De schade kan bestaan uit een waardevermindering van uw woning of verlies van inkomsten.

Aanvraagformulier (pdf, 441 KB)

Voorwaarden

  • de schade houdt verband met planologische maatregelen
  • uw eigendom is in waarde gedaald
  • u kon de schade niet voorzien toen u de woning kocht
  • de aanvraag moet binnen 5 jaar nadat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden worden ingediend
  • de schade behoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening te komen
  • er geldt een eigen risico van 2% van de waarde van de onroerende zaak en 2% van het inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade
  • de schade is niet al op een andere wijze vergoed

Kosten

Voor het behandelen van een aanvraag is € 300,00 verschuldigd. U krijgt dit bedrag terug als uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen.