Planschade

Zorgen maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening bij u voor schade? Zoals waardevermindering van uw woning of verlies van inkomsten? Dan kunt u in aanmerking komen voor planschade. Bijvoorbeeld als een bestemmingsplan is gewijzigd of een omgevingsvergunning is verleend voor het afwijken van een bestemmingsplan. 

Aanvraagformulier (pdf, 441 KB)

Voorwaarden

  • de schade houdt verband met planologische maatregelen
  • uw eigendom is in waarde gedaald
  • u kon de schade niet voorzien toen u de woning kocht
  • de aanvraag moet binnen 5 jaar nadat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden worden ingediend
  • de schade behoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening te komen
  • er geldt een eigen risico van 2% van de waarde van de onroerende zaak en 2% van het inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade
  • de schade is niet al op een andere wijze vergoed

Kosten

Voor het behandelen van een aanvraag betaalt u € 300,-. U krijgt dit bedrag terug als uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen.