Woo-verzoek

De Wet open overheid (Woo) geldt sinds 1 mei 2022. Met de Woo wil de overheid openheid en inzicht geven aan burgers over haar werkwijze. Alle informatie die de overheid heeft is in principe openbaar.

Verschil informatieverzoek en Woo-verzoek

Het verschil tussen een 'gewoon' informatieverzoek en een Woo-verzoek is het doel van het verzoek. Een Woo-verzoek is lang niet altijd nodig en veel informatie kunt u al bekijken.

Informatieverzoek

Bij een informatieverzoek gaat het om het opvragen van:

 • gegevens of documenten voor eigen gebruik, zoals feitelijke informatie (hoeveel, hoe vaak, waarom, wanneer).
 • documenten of gegevens nodig voor een bezwaar of klacht.

Heeft u een vraag of wilt u informatie? Neem dan contact met ons op

Voor het indienen van een bezwaar of klacht zijn er speciale procedures. Lees meer over:

Woo-verzoek

U kunt een Woo-verzoek doen om bepaalde informatie bij ons op te vragen. Zo'n verzoek heeft 3 kenmerken.

 1. Het gaat altijd over een bestuurlijk onderwerp. Dat betekent een onderwerp waarvoor de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of gemeentelijke ambtenaren verantwoordelijk zijn. 
 2. Het verzoek moet ook gaan om informatie, documenten en gegevens die wij in ons bezit hebben.
 3. Het verzoek gaat ook altijd over informatie die wij nog niet eerder openbaar hebben gemaakt.

U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt, maar de reden helpt ons wel met uitzoeken.

Als u een Woo-verzoek doet, dan worden uw vraag, ons antwoord en de informatie die wij u geven openbaar gemaakt, zodat anderen die informatie ook kunnen lezen.

Een overzicht van veel gevraagde informatie die al openbaar is of waarvoor de Woo niet geldt:

Belasting - aanslagen en heffingen

Op de website van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BghU) kunt u terecht voor informatie over onder andere:

 • WOZ-waarde van uw pand
 • onroerendezaakbelasting (OZB)
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing
 • zuiveringsheffing
 • parkeerbelasting
 • hondenbelasting

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staan regels voor bijvoorbeeld:

 • woningbouw
 • verkeer
 • activiteiten die mogen plaatsvinden
 • groen

Het plan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden, welk gebruik is toegestaan en wat de toekomstige ontwikkeling is.

Bestemmingsplannen in procedure

Vastgestelde bestemmingsplannen

College burgemeester en wethouders - besluiten

Wekelijks maken wij de besluiten bekend van het college van burgemeester en wethouders.

Bekijk de besluitenlijsten

Gemeentearchief

Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Zeist, de eigen familie, een woonhuis of een buurt, kan bij het gemeentearchief informatie krijgen uit verschillende informatiebronnen.

U kunt contact opnemen met het gemeentearchief, maar ook het archief bezoeken en stukken inzien.

Meer informatie over het gemeentearchief

Gemeentelijke regels en beleid

Onze lokale wet- en regelgeving (zoals verordeningen, beleid en beleidsregels) publiceren wij op de overheidswebsiteofficielebekendmakingen.nl.

Gemeenteraad - besluiten en dossierstukken

De besluiten van de gemeenteraad van Zeist, de raadsvoorstellen, dossierstukken en andere raadsinformatie vindt u op de website van de Zeister gemeenteraad.

Kadaster

Het Kadaster is een wettelijke bewaarplaats voor informatie over vastgoed en eigendommen. U kunt via de website van het Kadaster informatie opvragen over panden in onze gemeente. Bijvoorbeeld:

 • WOZ-waarde
 • perceelgrenzen
 • woningwaarde
 • uittreksels en akten
 • eigendomsgegevens

Kamer van Koophandel

Via de website van de Kamer van Koophandel (KVK) kunt u informatie opvragen uit het handelsregister over bedrijven in onze gemeente. Bijvoorbeeld:

 • financiële informatie
 • rechtsvorm en bevoegde bestuurders
 • aktes, statuten en algemene voorwaarden

Persoonsgegevens

Staat u bij ons ingeschreven? Dan kunt u uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) gratis inzien.

Meer informatie over inzage en aanpassing persoonsgegevens.

Vergunningen

Alle aangevraagde, verleende en geweigerde vergunningen publiceren wij op de overheidswebsite overheid.nl.

Mei en juni
Onderwerp zaaknummer datum ontvangst naam verzoeker status
Exploitatie- en drank- en horecavergunningen Slotlaan 48250 13 september 2022 inwoner in behandeling
Plaatsing ondergrondse containers Kerckebosch 35711 19 augustus 2022 inwoner afgerond
Slotlaan 316 35150 17 augustus 2022 inwoner afgerond
Flitsbezorging/dark stores 8074 14 juli 2022 organisatie afgerond
Oude Arnhemseweg 199-201 13134 14 juli 2022 inwoner afgerond
Wob- en Woo-verzoeken Dwarsweg 11a 452520 29 mei 2022 inwoner afgerond
Exploitatievergunningen en drank- en horecavergunningen 2e Dorpsstraat 425627 25 mei 2022 inwoner in behandeling
Huis ter Heide West 451264 23 mei 2022 inwoner afgerond
Communicatie bouwproject De Nieuwe Komeet 450916 16 mei 2022 inwoner afgerond
Duinweg 5, 5a, 7 en 7a 450312 12 mei 2022 inwoner afgerond
Huis ter Heide Zuid en verkeer 449689 3 mei 2022 inwoner afgerond
WOO-verzoek indienen

Afhandeling Woo-verzoek

Na ontvangst van uw Woo-verzoek onderzoeken we of de informatie er is en of we die openbaar kunnen maken.

Uitzonderingen

Iedereen kan een Woo-verzoek doen, maar wij hoeven niet altijd alle informatie openbaar te maken. In de wet staan de uitzonderingen. Bijvoorbeeld als personen of bedrijven vertrouwelijke informatie aan ons hebben gegeven. Die informatie maken we dan onleesbaar (weggelakt of zwart gemaakt) in het document. Of u krijgt geen inzage in dat document. Documenten die u niet mag inzien, zijn bijvoorbeeld:

 • documenten die over de staatsveiligheid gaan;
 • documenten met daarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven;
 • documenten met daarin informatie over het privéleven van anderen.

Procedure

Na ontvangst van uw Woo-verzoek krijgt u van ons een ontvangstbevestiging, per brief of per e-mail.

Wij nemen binnen 4 weken een besluit op uw verzoek. Als wij meer tijd nodig hebben, dan kunnen we de beslistermijn met 2 weken verlengen. In dat geval krijgt u daarover binnen de eerste beslistermijn bericht.

Bent u het niet eens met ons besluit op uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken.

Meer informatie of hulp

Wilt u weten wat voor soort informatie de gemeente Zeist heeft? Heeft u vragen over het doen van een Woo-verzoek? Of heeft u hulp nodig hierbij? Neem dan contact met ons op.