Extra maatregelen om geldzorgen door energiekosten aan te pakken

Categorieën

  • Leefomgeving
  • Milieu en Energie

De energierekeningen zijn de afgelopen 2 jaar voor veel inwoners flink gestegen. Daardoor heeft een deel van hen (extra) moeite met het betalen van hun rekeningen. Om inwoners te helpen hun energierekening omlaag te krijgen, neemt de gemeente sinds vorig jaar maatregelen. De gemeente gaat dat ondersteuningspakket nu uitbreiden.

Wouter Catsburg, wethouder duurzaamheid: “Energie besparen blijft van groot belang. En met kleine maatregelen die weinig moeite kosten kun je al veel bereiken. De kosten gaan omlaag en je wooncomfort neemt toe. We blijven het verduurzamen van woningen stimuleren en via deze ondersteuningsmaatregelen dragen we daar concreet aan bij.”

Hulp bij isoleren

De 1e extra maatregel: inwoners die wonen in een koopwoning en die tot 150% van de bijstandsnorm verdienen, kunnen vanaf het najaar van 2023 een bon (isolatievoucher) bij de gemeente aanvragen. Met deze voucher kunnen deze inwoners spouw-, vloer- of bodemisolatie laten uitvoeren aan hun woning. Bij deze isolatie wordt de inwoner volledig ontzorgd.

Energiemaatjes

Verder krijgt de proef met de ‘Energiemaatjes en Energieklussers’ een vervolg voor langere periode. De actie is gericht op inwoners in een huurwoning en wordt uitgevoerd door Mijn Groene Huis (MGH). Hiermee willen gemeente en MGH in 2023 minimaal 250 huishoudens bereiken. Een Energiemaatje helpt een huishouden in 1 tot 4 bezoeken met het verminderen van het energieverbruik. Inwoners kunnen zich aanmelden via www.omlaagdiemeter.nu

Ook start na de zomer, specifiek voor huurders van Woongoed Zeist, een actie voor kleine energiebesparende maatregelen. Woongoed Zeist verzorgt de communicatie hierover. De gemeente draagt financieel bij.

Klusbus

Tot slot werken we aan het opzetten van een ‘Klusbus’, waarmee buurtgerichte actiedagen georganiseerd kunnen worden om kieren te dichten en andere kleine energiebesparende maatregelen te treffen. We zetten daarnaast in op gesprekken met particuliere verhuurders over hun verduurzamingsplannen de komende jaren.

Eerdere maatregelen

Eerdere ondersteunende acties waren onder meer:

  • het uitkeren van de energietoeslag (ook in 2023 wordt de energietoeslag weer uitgekeerd)
  • gratis isolatiemaatregelen voor mensen met een koopwoning en een laag inkomen
  • het project waarbij de Kringloopwinkel inwoners voorziet van gordijnen die de warmte helpen binnen houden
  • een energiebesparingsactie in Austerlitz en 2 Zeister buurten

Deze maatregelen zijn aanvullend aan maatregelen zoals het energieplafond, die het Rijk heeft getroffen om deze inwoners te helpen.

Lees meer over andere hulp bij een laag inkomen.