Hulp bij laag inkomen

Woont u in de gemeente Zeist en heeft u een laag inkomen? Dan zijn er landelijke en gemeentelijke regelingen waar u of uw kinderen tot 18 jaar een beroep op kunnen doen.

Voor kinderen en jongeren

Schoolgaande kinderen

Heeft u kinderen tussen 4 en 18 jaar? En heeft u moeite met het betalen van bijvoorbeeld de ouderbijdrage of de schoolreis? Of met de aanschaf van leermiddelen, zoals een laptop of tablet? Dan kunt u hiervoor geld krijgen als uw inkomen laag is. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij Stichting Leerkansen Zeist.

Huiswerk- en ouderbegeleiding

Heeft u een laag inkomen en heeft uw kind hulp bij huiswerk nodig? Dan kan Stichting Leren voor de Toekomst deze begeleiding geven tegen een laag tarief. Voor kinderen vanaf groep 6 tot en met het eind van de middelbare school. Of vind u het fijn als er iemand meegaat naar een ouderavond of oudergesprek? Dan kan deze stichting u helpen met een begeleider.

Scholieren en studenten

Gaat uw kind (of u) naar vmbo, havo, vwo of vavo? Dan kunt u een tegemoetkoming scholieren aanvragen.

Volgt uw kind een opleiding aan een mbo, hbo of universiteit? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor studiefinanciering.

Sport en cultuur

Heeft u te weinig geld voor de sportclub van uw kind? Of voor zwemlessen (A of B)? Of voor muziek-, dans- of toneelles – of een andere culturele activiteit? Dan kunt u een bijdrage krijgen uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen en jongeren tot 21 jaar die opgroeien met weinig geld. Met simpele dingen waarmee andere instanties niet kunnen helpen. Zoals een fiets, nieuwe kleren of een dagje uit.

Als ouder kunt u niet zelf een aanvraag indienden. Iemand die professioneel bij het gezin betrokken is, kan dat wel. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Weet u niet bij wie u hiervoor moet zijn? Neem dan contact op met Kinderhulp.

Toeslagen voor kinderen

Lees hieronder over het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.

De Regionale Sociale Dienst (RSD) Kromme Rijn Heuvelrug voert voor ons de meeste regelingen voor inkomensondersteuning uit. Bij de RSD kunnen ze u vertellen of u met uw inkomen voor ondersteuning in aanmerking komt.

De Sociaal Raadslieden Zeist helpen u gratis met een inkomenscheck. Hierbij bekijken ze voor welke (landelijke) toeslagen en welke (lokale) minimaregelingen u in aanmerking komt. Als inwoner van Zeist kunt u naar het inloopspreekuur voor allerlei financiële vragen.

Voedselbank

Bij de Voedselbank Zeist kunt u terecht als u ernstige financiële problemen heeft, en daardoor te weinig geld heeft om voldoende voedsel te kopen.

Weggeefwinkel

Bij de Weggeefwinkel kunt u gratis enkele artikelen meenemen.

Gratis menstruatieproducten

Op 9 plekken in Zeist kunnen meisjes en vrouwen gratis menstruatieproducten krijgen via MUP's (menstruatieproducten uitgiftepunten) van het Armoedefonds. Meer informatie vindt u op armoedefonds.nl.

MUP's in Zeist

 • MUP Voedselbank 
  Kwikstaartlaan 44 in Zeist
 • MUP Deelkast Noorderlichtkerk
  Bergweg 92A in Zeist, kerkplein achter het fietsenhok
 • MUP Weggeefkastje Schermerslaan
  Schermerslaan 232 in Zeist
 • MUP Wijkcentrum 't Volle Hof
  Laan van Vollenhove 12B in Zeist
 • MUP De Koppeling
  De Clomp 1904 in Zeist
 • MUP Wijkservicepunt Noord
  Johan van Oldenbarneveltlaan 103 in Zeist
 • MUP Kerckebosch, wijkinloophuis
  Prinses Margrietlaan 32 in Zeist
 • MUP Kerckebosch, minibieb
  Prinses Alexialaan 3 in Zeist
 • MUP Adra Share & Care
  Prins Alexanderweg 1D in Huis Ter Heide

Wilt u helpen?

U kunt menstruatieproducten die nog netjes verpakt zijn, doneren aan Stichting Armoedefonds. Dat kunt u doen door deze verpakkingen (zonder postzegels) op te sturen naar: Stichting Armoedefonds, Antwoordnummer 10075, 5240 VB Rosmalen.

De Geld Terug Regeling is voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en een vermogen onder de vermogensgrens. Studenten kunnen geen gebruik maken van de regeling.

Met de Geld Terug Regeling kunt u geld terugkrijgen voor allerlei activiteiten en producten. Denk hierbij aan het lidmaatschap van een sportclub of bibliotheek, bioscoopkaartjes, abonnementsgeld voor internet en telefoon of een fiets(reparatie). Met deze regeling kunt u (een deel) van die kosten vergoed krijgen. Per kalenderjaar is de vergoeding maximaal € 125,- per volwassene en € 250,- per kind.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag (IIT) is een jaarlijkse toeslag voor inwoners met een laag inkomen. U komt voor deze toeslag in aanmerking als:

 • u al 3 jaar of langer leeft van een inkomen rond de bijstandsnorm.
 • er geen zicht is op inkomensverbetering.
 • u 21 jaar of ouder bent, maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie.

Bijzondere bijstand

Wanneer u een laag inkomen heeft en voor bijzondere kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op de bijzondere bijstand. Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt. Bijvoorbeeld kosten voor bewindvoering, de eigen bijdrage rechtshulp en soms verhuis- en inrichtingskosten.

U krijgt de vergoeding als gift of als lening. Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt af van het soort kosten dat u maakt. Voor medische kosten, zoals tandartskosten, een bril of gehoorapparaat, moet u een beroep doen op uw (aanvullende) zorgverzekering.

De aanvraag bijzondere bijstand moet u bijna altijd indienen voor u de kosten maakt.

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Aan het einde van elk jaar kunt u een andere zorgverzekering kiezen. Is uw inkomen minder dan 130% van de bijstandsnorm? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ). U bent dan verzekerd bij zorgverzekeraar DSW. De CAZ is een basis- en een aanvullende zorgverzekering. U ontvangt ruimere vergoedingen dan de gewone pakketten van DSW. De premie is lager dan normaal, omdat wij een deel meebetalen.

Heeft u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag. Of u recht heeft op 1 of meerdere toeslagen hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet u in ieder geval 18 jaar of ouder zijn en een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mogen uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn.

Huurtoeslag

De huurtoeslag is een bijdrage in de huurlasten. Niet iedereen die huurt kan huurtoeslag krijgen. Of u huurtoeslag kunt krijgen, hangt af van uw inkomen, vermogen, huurprijs en woonsituatie. U kunt dit berekenen of navragen bij de belastingdienst.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt dit budget naast de kinderbijslag. Krijgt u al een toeslag van de belastingdienst? Dan krijgt u kindgebonden budget meestal vanzelf als u er recht op heeft. Soms moet u het wel zelf aanvragen, bijvoorbeeld als u nog geen toeslag van de belastingdienst ontvangt.

Kinderopvangtoeslag

U wilt dat uw kinderen goed worden opgevangen terwijl u werkt. En dat is niet goedkoop. Daarom is er de kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. 1 van de voorwaarden is dat u en uw partner werken, een opleiding volgen of in een traject naar werk zitten. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u een deel van de toeslag mis.

Hulp bij aanvraag

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden.

Heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. De meeste heffingskortingen worden verrekend met uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkerende instelling regelt dat. Andere heffingskortingen, ook als u een laag inkomen heeft, vraagt u aan bij de belastingdienst.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen

In sommige gevallen hoeft u niet of maar een gedeelte van de gemeentelijke belastingen en/of waterschapsbelasting te betalen. Dat heet kwijtschelding. Of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie, uw inkomen en vermogen.

Vanaf de tweede helft van november 2023 kunnen inwoners die daar recht op hebben de energietoeslag 2023 op hun rekening verwachten. De energietoeslag wordt uitgekeerd door de Regionale Sociale Dienst (RSD). De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum. Bij het toekennen van de energietoeslag wordt gekeken naar het inkomen in september 2023. De toeslag is € 1.300,-. Let op: niet iedereen die recht heeft op de energietoeslag ontvangt deze automatisch. Misschien moet u de toeslag aanvragen. Dat kan tot en met 30 juni 2024.

Nog vragen?

Heeft u vragen over de energietoeslag? Dan kunt u deze mailen naar de RSD: energietoeslag@rsdkrh.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 030 692 95 00.

Hulp bij problemen met geld

Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Of heeft u schulden? Dan kunt u voor advies en ondersteuning terecht bij de RSD.

Bel de RSD op 030 692 95 00 of mail naar schuldhulp@rsdkrh.nl. Dit kan op elke werkdag. Zie ook de openingstijden.

Een Energiemaatje, een deskundige vrijwilliger, kan u gratis helpen om eenvoudig energie te besparen

En zijn er materiaal- of montagekosten? Dan betalen wij die als gemeente. Deelnemers aan Energiemaatje bespaarden 10 tot 35 procent energie. Uw voordeel kan dus algauw oplopen tot honderden euro’s per jaar.

Energiemaatje aanvragen

Hier vindt u een overzicht van organisaties die u (gratis) verder helpen als u vragen of zorgen heeft. Of als u informatie nodigt heeft over verschillende onderwerpen.

Sociaaljuridische dienstverlening

 • Sociaal Raadslieden voor onafhankelijke informatie en advies over inkomen, uitkeringen, belastingen en toeslagen, personen- en familierecht, arbeidsrecht en onderwijs.
 • Rechtswinkel Zeist voor gratis advies over juridische vragen en problemen.

Hulp bij het invullen van formulieren

 • Formulierenbrigade voor gratis hulp bij het invullen van lastige formulieren en het ordenen van uw administratie.
 • Wegwijscafé voor als u hulp nodig hebt, maar niet weet bij welke organisatie u het beste terecht kunt.

Welzijn en maatschappelijke ondersteuning

Overige organisaties

 • Taalhuis voor vragen over taal en hulp of advies bij de verbetering van taal en digitale vaardigheden.
 • Seyster prothesehulp via Joost Oud IJzer. In sommige gevallen betaalt Joost Oud IJzer dure tandartsrekeningen.