Hulp bij laag inkomen

Wanneer u rond moet komen van een laag inkomen, kunt u mogelijk aanspraak maken op extra vergoedingen. Uw inkomen mag dan niet meer zijn dan 130 procent van het bijstandsniveau.

Hulp bij inkomenscheck

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) voert voor de gemeente Zeist de meeste regelingen voor inkomensondersteuning uit. Bij de RSD kunnen ze u vertellen of u met uw inkomen voor ondersteuning in aanmerking komt.

De Sociaal Raadslieden Zeist helpen u gratis met een inkomenscheck. Hierbij bekijken ze voor welke (landelijke) toeslagen en welke (lokale) minimaregelingen u in aanmerking komt. Als inwoner van Zeist kunt u naar het inloopspreekuur voor allerlei financiële vragen.

Regelingen die u kunt gebruiken

Individuele inkomenstoeslag (IIT)

Deze toeslag is bedoeld voor onverwachte uitgaven, zoals een nieuwe koelkast of wasmachine als de oude kapot gaat, of om een (onverwachte) rekening te kunnen betalen. Wanneer u 21 jaar of ouder bent en 3 jaar of langer leeft van een laag inkomen kunt u hiervoor in aanmerking komen.

Bijzondere Bijstand

U kunt een vergoeding krijgen voor extra of hoge kosten. Deze kosten moeten dringend nodig zijn en niet door een andere regeling worden vergoed. Onder dringende kosten vallen bijvoorbeeld de kosten van een bewindvoerder die u helpt met het op orde brengen van uw financiën. Of kosten die vluchtelingen met een verblijfsvergunning maken voor het inrichten van een woning. Maar ook begrafeniskosten, verhuiskosten, tandartskosten of rechtsbijstand.

Geld Terug Regeling

U kunt geld terugkrijgen voor onder meer sport- en culturele activiteiten, zoals het lidmaatschap van een sportvereniging, bioscoopkaartjes, abonnementsgeld voor internet en telefoon, maar ook een fiets(reparatie). Per jaar kunt u voor maximaal € 100,00 per volwassene terugkrijgen en € 200,00 per kind. Deze regeling geldt niet voor studenten.

Kwijtschelding van belastingen

Als u een uitkering ontvangt, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de onroerende zaakbelasting.

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ)

U kunt gebruikmaken van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. U ontvangt korting op de premie voor de basisverzekering en de gemeente betaalt een deel van de premie voor de aanvullende verzekering.

Jeugdsportfonds  en Jeugdcultuurfonds

Via het Jeugdsportfonds (voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar) en Jeugdcultuurfonds ( 4 tot en met 18 jaar) kunt u uw kind laten deelnemen aan sport- of culturele verenigingen, zoals de voetbalvereniging, muziekschool of toneelclub. Het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds betaalt het lidmaatschap en eventueel benodigde attributen voor uw kind. Het is via het Jeugdsportfonds ook mogelijk om uw kind zwemdiploma-A te laten halen.

Stichting Leerkansen Zeist

Deze stichting wil kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar de kans geven deel te nemen aan het onderwijs en de daarbij behorende binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk aan de financiering van de ouderbijdrage, een schoolreis of de noodzakelijke aanschaf van leermiddelen zoals laptop/tablet.

Hulp bij het aanvragen

Wanneer u moeite heeft met het aanvragen van ondersteuning of regelingen, dan kunt u hulp inschakelen van de Formulierenbrigade. Deze hulp is gratis.