Het Vollenhove Advies Team presenteert haar advies

Categorieën

  • Leefomgeving

Het Vollenhove Advies Team (VAT) presenteerde op 27 juni haar advies over de ontwikkeling van Vollenhove. Het advies van bewoners is een belangrijke stap op weg naar een integrale gebiedsvisie voor Vollenhove. Ook de wijze waarop het advies tot stand kwam is een mijlpaal in de samenwerking met inwoners. Het VAT werd samengesteld door een gewogen loting om een goede afspiegeling van de wijk te vormen.

Begin dit jaar vroeg gemeente Zeist bewoners van Vollenhove advies over de ontwikkeling van de wijk. Het is de volgende stap in de uitwerking van Parkplan Vollenhove tot een gebiedsvisie; een concreet plan voor de wijk. Bewoners konden zich aanmelden om mee te denken, waarna door een gewogen loting een groep van 37 bewoners werd geselecteerd, die net zo divers is als Vollenhove zelf. Samen vormen zij het VAT: het Vollenhove Advies Team. Bij de selectie is gekeken naar leeftijd, woonlocatie (straat en complex) en culturele achtergrond. Ook werd extra aandacht besteed aan het bereiken van mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven of een andere taal spreken.

Kansen en trots

Wethouder Laura Hoogstraten nam het advies van bewoners namens de gemeente in ontvangst. ‘Het was voor ons de eerste keer dat wij in deze vorm met bewoners samenwerken en ik ben trots op het resultaat. Er zijn in vijf avonden veel kansen besproken en er is ook stevig gediscussieerd, maar nu ligt er een afgewogen advies met duidelijke uitgangspunten en wensen. Het is mooi te zien hoe betrokken bewoners zijn bij hun buurt en zich ook willen inzetten om Vollenhove nóg leefbaarder en aantrekkelijker te maken.’

Groen hart van de buurt

Volgens het VAT is Vollenhove een buurt om trots op te zijn, met veel groen en een grote diversiteit aan bewoners. Er zijn ook kansen voor verbetering van de mogelijkheden voor ontmoeting en ontspanning. Daarmee wordt het nóg fijner wonen, werken, sporten, spelen en verblijven in de buurt. Het huidige park kan nóg meer een groen hart van de wijk worden, met meer voorzieningen. Ook zien de bewoners mogelijkheden voor de bouw van een nieuw buurtcentrum.

Meer informatie

Zie ook het complete advies en de samenvatting hiervan die het VAT presenteerde aan raadsleden en buurtgenoten.

Volg ook de ontwikkelingen in Vollenhove en bekijk alle buurtinitiatieven voor en door bewoners.