Loterijvergunning

Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig. Het betreft hier kansspelen om prijzen of premies, waarbij de winnaar aangewezen wordt door kansbepaling.

Deze vraagt u minimaal 6 weken voor de loterij aan bij de gemeente. Maakt de trekking van de loterij onderdeel uit van een evenement? Dan kunt u de loterijvergunning gelijk met de evenementenvergunning aanvragen.

Voor het organiseren van een kleine kansspelactiviteit (bijvoorbeeld bingo, rad van fortuin) kunt u een melding doen bij de gemeente. U doet uw melding minstens 2 weken voor de geplande datum. Maakt de melding onderdeel uit van een aanvraag voor een evenementenvergunning? Dan mag u de melding aangeven in die aanvraag.

Inloggen met DigiD Loterijvergunning aanvragen

Voorwaarden loterijvergunning

  • de vergunning kan alleen worden aangevraagd door of namens een stichting of vereniging
  • het doel van de loterij is van algemeen belang
  • minstens 50% van de opbrengst wordt besteed aan het doel waarvoor de actie is gehouden
  • het prijzengeld bedraagt niet meer dan € 4.500. Bij een hogere waarde moet u de vergunning aanvragen bij de minister van Justitie.

Voorwaarden melding klein kansspel

  • uw organisatie bestaat tenminste 3 jaar
  • het doel van de organisatie is duidelijk en mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn
  • het prijzenpakket is maximaal € 400 per spelronde en € 1.550 per bijeenkomst

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moet u kosten (leges) betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

Een aanvraag loterijvergunning kost € 42,55.

Een melding klein kansspel is gratis.