Evenementenvergunning

Wie een evenement in de gemeente Zeist organiseert, heeft een vergunning nodig. Een evenement is een ‘elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Denk bijvoorbeeld een braderie, optocht, (buurt)feest, muziekvoorstelling, maar ook een herdenkingsplechtigheid of een wedstrijd op de weg. Als u dit organiseert, moet u een evenementenvergunning aanvragen. Dit hebben wij vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV, artikel 2:24 en 2:25). 

Voor een straat- of buurtfeest hebben we een apart aanvraagformulier.

Hoe de aanvraag in zijn werk gaat, welke informatie u moet aanleveren en hoe lang de aanvraag duurt, leest u hieronder.

Speciale regels als gevolg van de coronamaatregelen

In de gemeente Zeist volgen we de maatregelen van de rijksoverheid. Lees de actuele regels en voorwaarden 

Let op: Omdat er nog steeds coronaregels gelden hebben wij in sommige gevallen meer tijd nodig om uw aanvraag te beoordelen. We moeten extra navraag doen bij andere organisaties en instanties, zoals de veiligheidsdiensten. Helaas kunnen we daarom niet altijd binnen 8 weken een vergunning verstrekken. Dien uw aanvraag dus op tijd in.