Gehandicaptenparkeerplaats

De gehandicaptenparkeerplaats bestaat uit het verkeersbord E6 (blauw bord met een P en een rolstoel) en een onderbord met uw kenteken.

Het bord wordt geplaatst bij een bestaande parkeerplaats en alleen u mag daar parkeren. Eén van de voorwaarden is dat u een Europese gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders heeft.

Inloggen met DigiD Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Voorwaarden

  • u heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders.
  • u kunt uw auto regelmatig niet binnen de voor u medisch gezien maximaal af te leggen loopafstand parkeren.
  • u heeft geen mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein.
  • er kan een parkeerplaats binnen loopafstand worden aangelegd.
  • de verkeersveiligheid en het gebruik van de weg worden niet gehinderd door de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats.

Houdt u er rekening mee dat er een verkeerstechnisch onderzoek zal plaatsvinden. Als er bij uw woning parkeergelegenheid is op eigen terrein of gerealiseerd kan worden, dan heeft u waarschijnlijk geen recht op een gehandicaptenparkeerplaats in de straat.

Kosten

De kosten voor de gehandicaptenparkeerplaats worden vooraf geïnd. U ontvangt hiervoor een betaallink per e-mail. Aanvragers aan wie de parkeerplaats wordt geweigerd, krijgen de kosten voor de aanleg van de parkeerplaats terug.

Omschrijving Kosten 2024
In behandeling nemen aanvraag € 41,85
Aanlegkosten gehandicaptenparkeerplaats € 220,95
Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats bij verhuizing binnen Zeist € 102,10
Wijzigen onderbord bij kentekenwijziging € 64,55

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en kopieën van de benodigde documenten op naar: gemeente Zeist, aan Team maatschappelijke voorzieningen, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.