Parkeervergunning voor gehandicapten

Een gehandicaptenparkeerkaart is persoonsgebonden en niet gekoppeld aan een kenteken. Hiermee mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

Dit kan in Nederland en in alle andere landen van de Europese Unie. In de gemeente Zeist kunt u ook gratis parkeren op plaatsen waar vooraf betaald parkeren geldt. In andere gemeenten kunnen hiervoor andere regels gelden.

Aanvragen of verlengen

Let op: de persoon met de (loop)beperkingen is altijd de aanvrager. Ook als het om een passagierskaart gaat.

Soorten parkeerkaarten

 • bestuurderskaart, als u zelf een auto bestuurt
 • passagierskaart, als u reist als bijrijder
 • een combinatie van een passagiers- en bestuurderskaart
 • instellingenkaart, bedoeld voor bijvoorbeeld een verpleeghuis

 • U kunt niet meer dan 100 meter lopen met gebruikelijke hulpmiddelen zoals een rollator of krukken.
 • U bent voor altijd rolstoelgebonden.
 • U heeft aantoonbare ernstige beperkingen (geen loopbeperkingen) waardoor dichtbij de bestemming parkeren noodzakelijk is.

In de landelijke Regeling gehandicaptenparkeerkaart leest u meer over de voorwaarden.

Let op: De criteria voor een passagierskaart zijn strenger dan bij een bestuurderskaart, lees daarom onderstaande tekst goed door. U komt mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart als u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

 • U bent blijvend rolstoelgebonden zowel binnen- als buitenshuis
 • Of u kan eventueel gebruikmakend van een rollator, stok of kruk niet meer dan 100 meter lopen zonder tussendoor te rusten. U bent daarbij continu afhankelijk van ondersteuning van een ander persoon en u kan niet 10 minuten alleen gelaten worden, eventueel in een rolstoel, terwijl de bestuurder de auto verderop parkeert.

In de landelijke Regeling gehandicaptenparkeerkaart leest u meer over de voorwaarden. Een onafhankelijk keuringsarts zal uw aanvraag beoordelen en toetsen aan de regelgeving.

Voor de aanvraag is een medisch onderzoek door een onafhankelijk arts verplicht. Behalve als uit eerder onderzoek blijkt dat u blijvend aan de voorwaarden voldoet. De kosten voor dit advies zijn voor rekening van de aanvrager. Als er een medisch onderzoek nodig is, dan nodigen wij u telefonisch uit voor een gesprek met de arts op het gemeentehuis.

Een nieuw medisch onderzoek is bij verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart noodzakelijk als:

 • de arts dat in een vorig advies heeft bepaald.
 • wij onvoldoende gegevens hebben om vast te stellen dat de aanvrager aan de voorwaarden voldoet.

Omschrijving Kosten 2024
In behandeling nemen aanvraag gehandicaptenparkeerkaart € 41,85
Medisch onderzoek voor aanvragen gehandicaptenparkeerkaart € 95,40
Administratiekosten bij niet komen opdagen voor medisch onderzoek € 53,25
Aanvraag kopie anders dan door diefstal € 62,75
Aanvraag kopie door diefstal € 20,95

De afhandeling van een aanvraag voor een GPK duurt gemiddeld 8 weken. Het kan langer duren als:

 • er medische informatie bij een arts of specialist wordt opgevraagd.
 • een medische (her)beoordeling noodzakelijk is.

Houdt u hier rekening mee bij het verlengen van een GPK.

Als de gehandicaptenparkeerkaart wordt toegekend, ontvangt u een toekenningsbeschikking. Daarna nemen wij contact met u op over de verdere afhandeling.

Afwijzing

Als uw gehandicaptenparkeerkaart wordt afgewezen, krijgt u bij de beschikking een acceptgiro. Hiermee kunt u de kosten betalen.

Met de gehandicaptenparkeerkaart voor Wlz (Wet langdurige zorg) instellingen kunnen de instellingen voor collectief vervoer zorgen. Bewoners hoeven niet apart een kaart aan te vragen. Per instelling kunnen meer kaarten worden verstrekt. Heeft u vragen over de aanvraagprocedure? Neem dan contact met ons op.

Aanvraagformulier GPK voor instellingen (pdf, 75 KB)

Stuur het compleet ingevulde en ondertekende aanvraagformulier op naar: gemeente Zeist, aan afdeling gehandicaptenparkeerkaart, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. 

Als uw gehandicaptenparkeerkaart is gestolen, dan moet u daarvan aangifte doen bij de politie. Als u uw kaart verloren hebt, dan meldt u dat bij de gemeente.

Alle kaartnummers registreren wij bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Geeft u uw kaart op als gestolen of vermist? Dan blokkeren wij de kaart gelijk. Hierdoor is de kaart onbruikbaar. Daarna vraagt u een nieuwe kaart aan via het aanvraagformulier. Extra benodigde bijlage is:

Voorkom diefstal van uw kaart

Helaas worden steeds meer gehandicaptenparkeerkaarten gestolen.

 • Plaats de kaart alleen achter de voorruit als u op een algemene gehandicaptenplaats parkeert.
 • Plaats de kaart alleen achter de voorruit als u in gemeente Zeist op een vooraf betaald parkeerplaats parkeert.
 • Berg de kaart op als u op een gratis parkeerplaats parkeert.
 • Berg de kaart op als u op uw eigen gehandicaptenparkeerplaats staat.
 • Koop een kaartkluis. Kijk voor meer informatie op kaartkluis.nl.

Stuur het compleet ingevulde en ondertekende aanvraagformulier op naar: gemeente Zeist, aan afdeling gehandicaptenparkeerkaart, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. 

Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (pdf, 164 KB)

Pasfoto

Stuur een recente, goed lijkende pasfoto mee met uw aanvraag. Zet op de achterzijde van de pasfoto uw naam en geboortedatum

Plaats de gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit als u parkeert op een:

 • algemene gehandicaptenplaats
 • vooraf betaald parkeerplaats

Gratis parkeren in Zeist

Met uw gehandicaptenparkeerkaart parkeert u gratis op alle plaatsen in de gemeente Zeist, waar vooraf betaald parkeren geldt. Waar achteraf betaald moet worden (o.a. parkeergarages gemeentehuis, Steynlaan, Emmaplein en Hogeweg) geldt dit niet. Deze regeling is geldig in Zeist. U kunt in andere gemeenten niet zonder meer gebruik maken van deze regeling.

Naast de liften in de volgende parkeergarages zijn gehandicaptenparkeerplaatsen:

 • 1e Hogeweg (inrit 1e Hogeweg)
 • Emmaplein (inrit Meester de Klerkstraat)
 • Steynlaan (inrit aan de Antonlaan onder Belville)

Betaling in deze parkeergarages geschied achteraf.

Gehandicaptenparkeerplaatsen in Zeist

Op de volgende plekken zijn algemene gehandicaptenparkeerplaatsen waar u met uw gehandicaptenparkeerkaart gebruik van kunt maken:

 • Winkelcentrum Kerckebosch
 • Winkelcentrum De Clomp
 • Winkelcentrum Vollenhove
 • Parkeerterrein Bergweg
 • Rozenstraat
 • Parkeergarage De Heuvel
 • Emmaplein
 • 1e Hogeweg
 • Steynlaan
 • Slotlaan
 • 2e Dorpsstraat
 • Bij het gemeentehuis
 • Utrechtseweg, bij het politiebureau