Op weg naar een nieuw parkeerbeleid

Mobiliteit is reizen van A naar B. Een reis met de fiets of de auto begint en eindigt met parkeren. Om ervoor te zorgen dat iedereen goed, veilig en snel kan reizen, heeft de gemeenteraad in 2021 de Mobiliteitsvisie en in 2022 het Mobiliteitsplan vastgesteld. Een van de opdrachten uit dit plan is het maken van een nieuw parkeerbeleid.

Een parkeerbeleid voor de auto en fiets draagt bij aan de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. Zo willen we dat iedereen makkelijk een parkeerplaats kan vinden. Maar ook ervoor zorgen dat bij de bouw van nieuwe woningen er een goede balans is tussen vraag en aanbod.

De juiste parkeerder op de juiste plek

Met het nieuwe parkeerbeleid willen we dat de juiste parkeerder op de juiste plek staat. In het centrum van Zeist hebben we verschillende parkeermogelijkheden voor verschillende doelgroepen. Op sommige plekken is het nu heel druk terwijl andere plekken juist rustig zijn. We willen dat bewoners in de buurt van hun woning kunnen parkeren. Maar ook dat bezoekers van winkels en horeca de parkeergarages weten te vinden.

Met de punten uit het Mobiliteitsplan hebben we een nieuw parkeerbeleid geschreven. In april en mei hebben we mogelijke maatregelen aan verschillende belanghebbenden gepresenteerd. Zoals enkele bewoners en ondernemers uit het centrum, woningcorporaties, de ouderenbond en verenigingen die zich inzetten voor het klimaat.

Concept parkeerbeleid ter inzage

De concept Parkeerbeleidsnota Zeist en de bijbehorende concept Reactienota participatie liggen vanaf woensdag 20 september gedurende 6 weken ter inzage.

U kunt de stukken ook op afspraak inzien in de publiekshal. Maak hiervoor een afspraak of bel tussen 9.00 en 13.00 uur met telefoonnummer 14 030.

Gedurende 6 weken kunt u uw mening schriftelijk kenbaar maken door deze te richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van team Beheer Openbare Ruimte, Postbus 513, 3700 AM Zeist, onder vermelding van zaaknummer 253503.

Alle reacties voegen we toe aan de concept Reactienota participatie. De reacties worden gedeeld met de gemeenteraad voor zij het beleid vaststellen.