Attestatie de Vita

Een attestatie de vita is voor internationaal gebruik. Deze kunt u alleen persoonlijk aanvragen in elke gemeente in Nederland.

Met een attestatie de vita kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. U kunt het bewijs nodig hebben voor pensioen of levensverzekering. Is het uittreksel nodig voor een pensioenfonds? En kunt u dit bewijzen door middel van een recente brief van het pensioenfonds? Dan is het gratis.

Afspraak maken

Kosten

Een attestatie de vita kost € 16,60.

Gebruik in Nederland

Heeft u het bewijs nodig voor gebruik in Nederland? Bijvoorbeeld voor uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie? Dan kunt u een Bewijs van in leven zijn aanvragen.