Participatie

Alleen samen zorgen we voor een goed leven in de gemeente Zeist. Daarom werken wij op verschillende manieren samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens participatie kunt u bijvoorbeeld: geïnformeerd worden, meedenken, meepraten, uw mening geven of reageren.

Het Handvat Participatie (pdf, 1 MB)  is een hulpmiddel dat voor iedereen duidelijker maakt hoe participatie werkt in onze gemeente. Het helpt ons bij het organiseren van participatieprocessen. Het geeft duidelijkheid en helderheid aan onze inwoners, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie, over hoe wij participatie organiseren.

Participatieprocessen duren vaak lang en elk proces is weer anders. Toch doorloopt elk proces dezelfde stappen. Zo zijn er altijd: voorbereiding, uitvoering en afronding. Het Handvat Participatie zet deze onderdelen op een rij, zodat voor iedereen duidelijker wordt hoe participatie werkt.

  • Wanneer maak je de keuze om het als gemeente niet te doen?
  • En waarom?
  • En welke ruimte is er voor inwoners om mee te doen?

Het handvat helpt bij de beantwoording van deze vragen. Ook helpt het bij het vinden van de juiste vorm en manier, want áltijd participatie organiseren is ook niet de bedoeling.

Daarnaast bevat het handvat participatie tips die iedereen kan gebruiken, die een participatieproces wil organiseren.

Op veel plekken ontwikkelt onze gemeente zich. Woningen, sportvelden, scholen en bedrijven worden vernieuwd of uitgebreid of er komen nieuwe woningen en voorzieningen bij. Vaak wordt het initiatief daartoe genomen door een projectontwikkelaar en niet door de gemeente.

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan participatieprocessen. Met de nieuwe Omgevingswet is participatie bovendien nog belangrijker. De nieuwe wet stimuleert dat inwoners actiever en eerder worden benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in de fysieke leefomgeving.

Om initiatiefnemers daarbij de te helpen, stellen wij in 2024 een 'Handvat Participatie voor initiatiefnemers en inwoners' op. Uiteraard doen wij dit in participatie met belanghebbenden.

Omdat de Omgevingswet al sinds 1 januari 2024 in werking is, is er een tijdelijk 'Afwegings- en Toetsingskader Participatie Omgevingswet 2024' (pdf, 285 KB)  opgesteld en een daarbij behorende beleidsregel 'Participatie ruimtelijke initiatieven Zeist 2024'. Deze documenten laten zien hoe onze gemeente wil dat initiatiefnemers omgaan met participatie. Meteen vanaf 1 januari 2024 dus.

Het college van burgemeester en wethouders stelde deze documenten vast op 19 december 2023.

Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de Omgevingswet.

Via onze nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrieven per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

De kalender hieronder is onder voorbehoud van wijzigingen.