Veelgestelde vragen Omgevingswet

Antwoorden op de meest voorkomende vragen over de Omgevingswet.

Ik heb een initiatief, wat moet ik doen?

Ik heb een initiatief, wat moet ik doen? Als u iets wilt bouwen of verbouwen, dan doet u via het omgevingsloket eerst een vergunningcheck (moet u een vergunning aanvragen?) en daarna eventueel de aanvraag voor de vergunning.

Ik loop vast in het proces van aanvragen.

Onze medewerkers van het klantcontactcentrum kunnen met u meedenken over het proces van (eenvoudige) aanvragen. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 14 030. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om bij meer complexe initiatieven een adviesbureau in te schaken die u kunt machtigen om namens u de aanvraag in te dienen.

Ik heb nog niks gehoord over mijn ingediende aanvraag, wanneer krijg ik bericht?

U ontvangt na het indienen een ontvangstbevestiging. Daarnaast is een korte procedure het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken met een mogelijke verlenging van 6 weken. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn 26 weken met een mogelijke verlening van 6 weken.

Ik moet nog stukken toevoegen bij mijn aanvraag, hoe moet dat?

Ga naar het omgevingsloket, log in op Mijn Omgevingsloket en ga naar uw project. U ziet hier een button staan met de tekst stukken aanvullen.

Kan ik overleggen voordat ik een aanvraag indien?

U kunt een vooroverleg aanvragen om de haalbaarheid van uw plan verder te verkennen. Een vooroverleg vraagt u aan via het omgevingsloket. Doorloop de reguliere stappen voor het indienen van een aanvraag, maar kies (bij stap 7) voor conceptverzoek. Bij kleine werkzaamheden aan uw huis of bedrijf is dit niet nodig.

Ik krijg op basis van de vergunningcheck het advies om contact met de gemeente op te nemen als gevolg van flora en fauna.

Twijfelt u of werkzaamheden of activiteiten gevolgen kunnen hebben voor beschermde dieren of planten? Neem dan contact met de provincie via wnb@provincie-utrecht.nl. Op de website van de provincie Utrecht staat hier meer informatie over.

Ik word via de vergunningcheck verwezen naar de gemeente. Waarom verwijst de gemeente mij dan weer door naar de provincie of het Rijk?

De gemeente staat centraal als aanspreekpunt en coördinator van uw (ver)bouwplannen. Niet alle activiteiten worden echter gedaan door ons. Om deze reden kan het gebeuren dat u toch naar een andere overheid wordt verwezen.

Wanneer moet ik aan participatie doen?

Als u gaat (ver)bouwen of u verandert het gebruik van uw vastgoed, dan willen wij dat u daarover contact opneemt met alle belanghebbenden. Dat zijn de buren, die er tegenaan kijken, maar dat kunnen ook anderen zijn, die de impact hiervan merken. Wij vinden het belangrijk, dat zij uw plannen van te voren kennen en misschien wordt het plan nog veel mooier wanneer zij met u meedenken. 

Hoeveel moet ik aan participatie doen?

Hoe meer impact een plan heeft, hoe meer participatie gewenst is. Dus voor het bouwen van een schuur, een garage of een dakkapel volstaat het als u de omwonenden informeert met een kort briefje en hen de kans geeft om daarop te reageren. Maar voor grote bouwplannen voor tientallen woningen of het anders inrichten van een heel bouwblok moet er meer gebeuren: meer mensen voelen de impact, zij hebben meer tijd nodig om (meerdere keren) te reageren en zij mogen op meer aspecten reageren. Ook wij kijken bij grote projecten graag meer mee. Dit staat allemaal in het Afwegings- en Toetsingskader (pdf, 285 KB) . Bij twijfel kunt u ook contact met ons opnemen.

Over welke plannen mag ik meepraten?

Wil iemand in de buurt gaan bouwen (buren of een projectontwikkelaar) dan willen wij, dat zij contact met u opnemen, zodat u de plannen kent en daarop kan reageren. Dat geldt als u vanuit uw huis tegen het bouwwerk aan zult (gaan) kijken, maar ook als u last zou kunnen gaan krijgen van bijvoorbeeld het extra verkeer. Bij twijfel kunt u ook contact opnemen met de gemeente.

Wanneer is, onder de Omgevingswet, participatie wettelijk verplicht?

De Omgevingswet vindt participatie heel belangrijk, maar stelt het slechts in een paar gevallen verplicht. Wij moeten zelf aan participatie doen als wij de Omgevingsvisie of het Omgevingsplan willen aanpassen. Een initiatiefnemer moet aan participatie doen als hij een wijziging van het Omgevingsplan aanvraagt of wil afwijken van het Omgevingsplan met een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA). Dan kan het om grotere, maar ook om relatief kleine plannen gaan. Wij benadrukken dat participatie ook wenselijk is bij kleinere bouwplannen, die met een eenvoudige procedure (of zelfs zonder procedure) gerealiseerd kunnen worden. Meer informatie hierover vindt u in het Afwegings- en Toetsingskader (pdf, 285 KB) .