Almata politieacademie

De voormalige jeugdgevangenis Almata aan de Hindelaan 7 in Den Dolder wordt een Politieacademie. De Politieacademie krijgt ook faciliteiten voor training en keuring. Er vinden in de toekomst onder andere de volgende activiteiten plaats:

 • onderwijs;
 • sport;
 • schiettraining op overdekte schietbanen;
 • naspelen ('simuleren') van praktijksituaties.

Ruimtelijke visie en participatierapport

De politie heeft een ruimtelijke visie (pdf, 13,32 MB) gemaakt; dat is een kaart met een toelichting. Hierbij is de inbreng van de werkgroep gebruikt. De werkgroep bestond uit omwonenden en huurders/eigenaren van de omliggende bedijven. Ook het gemeentelijk beleid, onderzoeksrapporten en dergelijke zijn hierbij betrokken. Deze visie heeft een bijlage: het participatierapport (pdf, 1,73 MB). Dit participatierapport bestaat uit een beschrijving van het proces, de werkgroepverslagen en een samenvatting van de inbreng van de werkgroep.

In de visie voor Almata staan de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de herontwikkeling:

 • bebouwing;
 • plekken waar beplanting moet komen met aandacht voor de ecologie;
 • toegang van het terrein;
 • parkeren;
 • cultuurhistorie;
 • duurzaamheid en milieu.

Op basis van de visie en het participatierapport wordt een bestemmingsplan opgesteld. Dat vormt uiteindelijk het juridisch toetsingskader voor plannen in de toekomst. Maar voor het zover is, moet de gemeenteraad nog instemmen.

Verkeer

Het is nog niet duidelijk hoe het verkeer afgewikkeld gaat worden. Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan het project 'Nieuwe Verbindingen in Den Dolder'. In dat project wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming in Den Dolder, nu en in de toekomst. De verkeersontsluiting van de Politieacademie is onderdeel van dat project.

Inspraakreacties

Diverse omwonenden en bedrijven hebben gereageerd op de visie en het participatierapport. De samenvatting daarvan en onze reactie daarop staat in de gemeentelijke reactienota (pdf, 63 KB).

Besluit en vervolg

De gemeenteraad neemt nog een besluit over het definitieve participatierapport en de integrale ruimtelijke visie. Samen met de gemeentelijke reactie worden deze documenten leidend voor de aanpassing van het bestemmingsplan en de uitwerking van de bouwplannen.

De politie zal de omgeving en andere belanghebbenden opnieuw betrekken bij de verdere uitwerking van haar plannen.

Planning

 • 22 april: Ronde Tafel gemeenteraad
 • 29 april: debat gemeenteraad
 • 18 mei: besluit door gemeenteraad over ruimtelijke visie en participatierapport
 • tweede helft 2021: start procedure bestemmingsplan
 • tweede helft 2021: uitwerking bouwplannen door politie

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Inspreken Ronde Tafel

Heeft u raakvlakken met het onderwerp of bent u belanghebbende? Dan kunt u zich bij de griffie aanmelden als spreker.

meer informatie over inspreken en aanmelden

Naar projectenoverzicht