Almata politieacademie

De voormalige jeugdgevangenis Almata aan de Hindelaan 7 in Den Dolder wordt een Politieacademie. De Politieacademie krijgt ook faciliteiten voor training en keuring. Er vinden in de toekomst onder andere de volgende activiteiten plaats:

 • onderwijs;
 • sport;
 • schiettraining op overdekte schietbanen;
 • naspelen ('simuleren') van praktijksituaties.

Ruimtelijke visie en participatierapport

De politie heeft een ruimtelijke visie (pdf, 13.32 MB) gemaakt; dat is een kaart met een toelichting. Hierbij is de inbreng van de werkgroep gebruikt. De werkgroep bestond uit omwonenden en huurders/eigenaren van de omliggende bedijven. Ook het gemeentelijk beleid, onderzoeksrapporten en dergelijke zijn hierbij betrokken. Deze visie heeft een bijlage: het participatierapport (pdf, 1.73 MB). Dit participatierapport bestaat uit een beschrijving van het proces, de werkgroepverslagen en een samenvatting van de inbreng van de werkgroep.

In de visie voor Almata staan de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de herontwikkeling:

 • bebouwing;
 • plekken waar beplanting moet komen, met aandacht voor de ecologie;
 • toegang van het terrein;
 • parkeren;
 • cultuurhistorie;
 • duurzaamheid en milieu.

In de visie leest u hoe het gebied er in de toekomst uit komt te zien. Langs het terrein van de Politieacademie komt een brede, groene strook. De bomenlaan op het midden van het terrein krijgt een belangrijke plek in de plannen.

Verkeer

Het is nog niet duidelijk hoe het verkeer afgewikkeld gaat worden. De gemeenteraad heeft wel aangegeven dat een rijroute via de Hertenlaan de minst wenselijke keuze is.

Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan het project 'Nieuwe Verbindingen in Den Dolder'. In dat project wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming in Den Dolder, nu en in de toekomst. De verkeersontsluiting van de Politieacademie is onderdeel van dat project.

Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad in de tweede helft van het jaar een besluit.

Inspraakreacties

Diverse omwonenden en bedrijven hebben gereageerd op de visie en het participatierapport. De samenvatting daarvan en onze reactie daarop staat in de gemeentelijke reactienota (pdf, 63 KB).

Besluit en vervolg

De gemeenteraad stemde op 20 mei in met de integrale ruimtelijke visie en de reactienota. Over de verkeersontsluiting volgt nog een raadsbesluit later dit jaar.

Op basis van de visie, de reactienota en het participatierapport wordt het bestemmingsplan aangepast. Dat vormt uiteindelijk het juridisch toetsingskader voor de uitwerking van bouwplannen in de toekomst.

De politie zal de omgeving en andere belanghebbenden opnieuw betrekken bij de verdere uitwerking van haar plannen.

Planning

 • 20 mei: besluit door gemeenteraad over ruimtelijke visie en participatierapport
 • zomer: aanvullend ecologisch onderzoek
 • najaar: besluit gemeenteraad over verkeersontsluiting
 • vanaf tweede helft 2021: start procedure bestemmingsplan
 • vanaf tweede helft 2021: uitwerking bouwplannen door politie

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Werkzaamheden ecologisch onderzoek

Misschien ziet u medio dit jaar mensen op het terrein rondlopen in de avonduren en 's nachts. Zij zijn medewerkers van het bedrijf RHDHV; zij voeren voor de politie een aanvullend ecologisch onderzoek uit.

Ook worden er wildcamera's geplaatst op het terrein.

Naar projectenoverzicht