Groot onderhoud Couwenhoven

Categorie├źn

  • Zeist
  • Leefomgeving

We willen aan de slag met het verbeteren van de woonomgeving van de wijk Couwenhoven. Het gaat om de herinrichting van het wijkdeel ten zuiden van de Weteringlaan met huisnummers 4100 tot en met 9072.

Door groot onderhoud willen we de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Bijvoorbeeld door het vervangen van de bovengrondse inrichting, zoals bestrating en waar nodig ook van groen en bomen. Het riool is nog goed en wordt niet vervangen.

Planning

  • 21 maart en 16 mei 2023: informatieavonden
  • november 2023: definitief ontwerp klaar, terugkoppeling reacties en start aanbesteding
  • 1e helft 2024: start zoektocht aannemer
  • 2e helft 2024: uitvoering werkzaamheden

Ontwerp

De definitieve ontwerpen zijn klaar. Er zijn 4 definitieve ontwerpen gemaakt. Elk ontwerp toont een ander stukje projectgebied. Heeft u moeite met het bekijken of begrijpen van de ontwerpen? Neemt u dan contact met ons op.

Informatiebijeenkomsten 21 maart en 16 mei 2023

Op 21 maart en 16 mei 2023 waren er informatiebijeenkomsten waar u de voorlopige ontwerpen kon bekijken. Het projectteam geeft u graag een terugkoppeling: overzicht vragen, reacties en antwoorden (pdf, 292 KB) .

Kouwenhovenselaan

Tijdens de informatiebijeenkomsten in 2023 toonden we u ook de plannen voor de Kouwenhovenselaan. Er is onderhoud nodig en we bekijken hoe deze laan verkeersveiliger kan worden.

Voorlopige technische ontwerpen

Het ontwerp voor het groot onderhoud van Couwenhoven (pdf, 7 MB)  is het resultaat van het buurtparticipatieproces in 2019.

De detailuitwerking staat in een apart technisch ontwerp. Dit technische ontwerp werd ook aan de bewoners gepresenteerd tijdens de informatieavonden op 21 maart en 16 mei 2023:

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit project? Of wilt u een document inzien? Neemt u dan contact met ons op.