Groot onderhoud Couwenhoven

Categorieën

  • Zeist
  • Leefomgeving

We willen aan de slag met het verbeteren van de woonomgeving van de wijk Couwenhoven. Het gaat om de herinrichting van het wijkdeel ten zuiden van de Weteringlaan met huisnummers 4100 tot en met 9000.

Door groot onderhoud willen we de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Bijvoorbeeld door het vervangen van de bovengrondse inrichting, zoals bestrating en waar nodig ook van groen en bomen. Het riool is nog goed en wordt niet vervangen.

Het definitief ontwerp voor het groot onderhoud van Couwenhoven (pdf, 7 MB)  is het resultaat van het buurtparticipatieproces. Het plan gaan we nog technisch uitwerken en aanbesteden. En we bekijken nog wat het beste moment is om het uit te voeren. Zodra er meer informatie bekend is, krijgen bewoners hierover een brief.

Bekijk ook het filmpje met een 3D-animatie van de nieuwe situatie.

Concept- en definitief ontwerp

In december 2019 presenteerden wij het concept-ontwerp aan u, tijdens een informatieavond en via deze website. Tot en met 3 januari kon u reageren op dit concept. Alle reacties die wij ontvingen hebben we bekeken, waarbij we steeds een afweging hebben gemaakt van de verschillende belangen. Het definitief ontwerp is het resultaat van het buurtparticipatieproces.

Werkateliers

In september en oktober 2019 zijn er 4 werkateliers geweest over Groot Onderhoud Couwenhoven. Ruim 140 mensen deden hieraan mee. Veel van de ideeën zijn verwerkt in het concept-plan.

De ontwerpers hebben gezocht naar een inrichting die past bij elkaar en bij het karakter van de wijk, voldoende plek om te parkeren, inrichten van de weg als een 30-km zone, bomen en groen, en klimaatoplossingen (zoals een goede waterafvoer via de bodem). De basis van het concept-plan is:

  • de wijk behoudt haar groene karakter
  • een inrichting die past een 30-km/h zone
  • rekening houden met bestaande situatie, óók ondergronds zoals kabels en leidingen
  • de wensen van bewoners uit de werkateliers meenemen
  • aan gemeentelijke wensen en eisen voldoen

Zoeken naar een goed evenwicht

De ruimte in de wijk Couwenhoven is erg beperkt en de belangen zijn soms in strijd met elkaar. We hebben gezocht naar een zo goed mogelijk evenwicht. Dit betekent: zoeken naar de middenweg. We hebben hierbij zoveel als mogelijk rekening gehouden met regelgeving, gemeentelijke uitgangspunten en de wensen van bewoners.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit project? Of wilt u een document inzien? Neemt u dan contact met ons op.