Groot onderhoud Couwenhoven

Categorie├źn

  • Zeist
  • Leefomgeving

We willen aan de slag met het verbeteren van de woonomgeving van de wijk Couwenhoven. Het gaat om de herinrichting van het wijkdeel ten zuiden van de Weteringlaan met huisnummers 4100 tot en met 9072.

Door groot onderhoud willen we de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Bijvoorbeeld door het vervangen van de bovengrondse inrichting, zoals bestrating en waar nodig ook van groen en bomen. Het riool is nog goed en wordt niet vervangen.

Planning

Het voorlopige technische ontwerp is klaar. We hebben dit gedeeld met bewoners tijdens twee informatieavonden (op 21 maart en 16 mei). De reacties op het ontwerp die wij toen ontvingen, betrekken wij bij het maken van een definitief ontwerp.

Bewoners die een reactieformulier hebben ingevuld tijdens een informatieavond, krijgen in oktober reactie van ons.

In de eerste helft van 2024 verwachten we dan met de uitvoering te kunnen starten.

Ontwerp

Het ontwerp voor het groot onderhoud van Couwenhoven (pdf, 7 MB)  is het resultaat van het buurtparticipatieproces.

De detailuitwerking staat in een apart technisch ontwerp. Dit technische ontwerp werd ook aan de bewoners gepresenteerd tijdens de informatieavonden op 21 maar en 16 mei:

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit project? Of wilt u een document inzien? Neemt u dan contact met ons op.