Herinrichting Oranje Nassaulaan

Categorieën

 • Zeist
 • Verkeer

De Oranje Nassaulaan passen we in 2024 aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er geldt hier al een maximumsnelheid van 30 km per uur, maar de inrichting en uitstraling van de weg sluiten hier nog niet bij aan. Dat gaan we dus veranderen.

Projectgebied

De hele Oranje Nassaulaan. Vanaf de Jagersingel en Prinses Irenelaan tot en met de rotonde bij de Arnhemse Bovenweg. 

Doel project

Op de Oranje Nassaulaan geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. De de inrichting en uitstraling van de laan sluiten hier echter niet bij aan. 

Over de rotonde bij Hoog Kanje kwamen al langere tijd verschillende meldingen binnen. Deze locatie werd ook vaak genoemd in het participatietraject voorafgaand aan het Mobiliteitsplan. Daar werd aangegeven dat de rotonde als onveilig wordt ervaren.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren gaan we de Oranje Nassaulaan en de rotonde Hoog Kanje aanpassen.

Tijdelijke pas op de plaats

10 april

Op de informatieavond in februari kon u vragen stellen en reageren op het ontwerp. Tijdens en na die avond is daar veel gebruik van gemaakt. Hieruit werd duidelijk dat een deel van de bewoners niet tevreden is met de gemaakte keuzes en de mogelijke gevolgen daarvan.

Wij vinden het belangrijk dat de plannen voor de herinrichting breder gedragen worden door de omgeving. Daarvoor moeten we nog een aantal (extra) stappen zetten. Daarom heeft het projectteam besloten om een tijdelijke pas op de plaats te maken.

Vervolg proces

We gaan eerst alle reacties, wensen van belanghebbenden, uitgangspunten van het project en de gemaakte keuzes opnieuw te bekijken. Daarna bekijken we hoe we de omgeving, bewoners en andere belanghebbenden verder kunnen betrekken bij het project èn de te heroverwegen keuzes. 

Eerste ontwerp

Bij het maken van het eerste ontwerp is gekeken naar:

 • Verkeerssituatie
  • Verkeersintensiteit
  • Voorgangssituatie
 • Klimaatbestendigheid
  • Water op straat
  • Riolering
  • Effect op bomen
  • Effect op het groen
 • Technisch
  • Het gebruik van asfalt
  • Waterafvoer
  • Openbare verlichting
  • Beheer en onderhoud

Vanaf eind januari kon u  het voorlopige ontwerp op groot formaat bekijken in het Binnenbos. 

Informatieavond 12 februari

Op 12 februari kon u uw vragen aan ons stellen tijdens de inloopavond in het Binnenbos. Tijdens deze avond hebben wij uitgelegd welke ontwerpkeuzes er zijn gemaakt en waarom.

tekening 1: Julianaplein tot en met rotonde Arnhemse Bovenweg/Heideweg (pdf, 4 MB)

tekening 2: Jagersingel/Prinses Irenelaan tot Julianaplein (pdf, 4 MB)

tekening 3: wegprofielen en waterafvoer (pdf, 432 KB)