Herontwikkeling WA-Hoeve in Den Dolder

In 2017 heeft de gemeenteraad een gebiedsvisie (pdf, 3.68 MB) voor de Willem Arntsz Hoeve (WA-Hoeve) in Den Dolder vastgesteld. Einddoel: de WA-Hoeve als een levendig gebied met een mix van verschillende soorten woningen, bewoners en ondernemers. Leegstaande monumentale panden krijgen weer een toekomst. Projectontwikkelaar BPD gaat het terrein herontwikkelen.

Planning

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Ontwerpbestemmingsplannen

Vanaf donderdag 6 januari 2022 liggen 2 ontwerpbestemmingsplannen inclusief bijlagen gedurende 6 weken ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist (afspraak maken verplicht vanwege onze Coronamaatregelen). Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken. 

Alle informatie hierover vindt u op de pagina:

Terugblik: informatiebijeenkomst 12 januari

Op 12 januari was er een online bijeenkomst over de Herontwikkeling van de WA-Hoeve in Den Dolder plaatsgevonden. Tijdens die bijeenkomst zijn een tweetal bestemmingsplannen, een beeldkwaliteitsplan en de bijbehorende procedure toegelicht. De avond werd begeleid door een onafhankelijk voorzitter.

Presentatie informatiebijeenkomst 12 januari (pdf, 3.25 MB).

Deelnemers konden tijdens de bijeenkomst vragen stellen via de chat. Deze werden door de onafhankelijk voorzitter voorgelegd aan de presentatoren en zijn zoveel mogelijk centraal beantwoord. Alle vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld, kunt u teruglezen inclusief de antwoorden

Overzicht van vragen met antwoorden (pdf, 149 KB)

We hebben geprobeerd om in onze antwoorden zo volledig mogelijk te zijn. Heeft u daar toch nog vragen over? Neemt u dan contact met ons op via zeist@zeist.nl of via 14 030.

Naar projectenoverzicht