Speelplekken

We hebben ruim 70 plekken om te spelen en sporten in onze gemeente. Bekijk ze op de Buitenspeelkaart.

Voor alle leeftijden

We hebben speel- en sportplekken voor kinderen, jongeren en ouderen. Zoals:

Speelplekken in ontwikkeling

We gaan een aantal speel- en sportplekken vernieuwen omdat de toestellen verouderd zijn. Met buurtbewoners en -kinderen gaan we in gesprek om te bekijken wat de wensen zijn hiervoor. Deze speel- en sportplekken liggen:

Onderhoud

Vier keer per jaar controleren we alle gemeentelijke speelplekken. Als een speel-toestel niet meer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen, halen we het weg.

Meld achterstallig onderhoud

Nieuw plan voor speelplekken

In mei 2023 hebben we inwoners gevraagd wat ze vinden van onze sport- en speelplekken. En waar ze graag komen om te spelen, bewegen en/of ontmoeten. Zie de resultaten van deze enquête hieronder. Wat doen we hiermee?

  • We gaan een Speelruimteplan maken. Hierin zetten we wat onze ideeën zijn voor de speel- en sportplekken in onze gemeente.
  • Als we deze plekken gaan (her)inrichten, gaan we rekening houden met de wensen van inwoners.

Tussen 10 april en 21 mei konden inwoners een online vragenlijst invullen. Deze ging over spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare buitenruimte. In totaal hebben 473 inwoners de vragenlijst ingevuld. De resultaten worden meegenomen in het opstellen van het nieuwe Speelruimteplan.

Inwoners gaven aan dat zij dagelijks tot wekelijkse buiten zijn. Kinderen zijn vooral in de speeltuinen te vinden, jongeren op de sportplekken en de volwassenen in de groene openbare ruimte. Wensen voor nieuwe plekken betreffen vooral speelplekken in buurten waar er nog geen of weinig zijn. Op een aantal plekken zijn we al bezig met het aanleggen van nieuwe plekken om te spelen en te sporten.

Kinderen

De groep van 0 tot en met 12 jaar ziet graag dat:

  • Er meer uitdagendere speeltoestellen worden geplaatst
  • Er nieuwe speeltoestellen bijkomen
  • De plekken groter worden zodat er meer ruimte is om met meer kinderen te spelen.

Jongeren

Deze groep is vooral te vinden op sportplekken, op straat of een pleintje. Ook hier worden grote ontmoetingsplekken genoemd. 

Volwassenen

Volwassen sporten en bewegen vooral op groene plekken. Bijvoorbeeld bij de sportvereniging of op straat, in een tuin of speelplek. Zij geven aan dat:

  • Ze graag meer sportroutes, nieuwe sporttoestellen en meer sportmogelijkheden willen hebben
  • Het fijn is dat er speelplekken vaak wel dichtbij zijn
  • Er toestellen voor verschillende leeftijden staan
  • Er vaak ook schaduw is