toetsenbord

Melding openbare ruimte en overlast

Soms is er een probleem met uw woonomgeving, want er is iets vies, kapot, beschadigd of gevaarlijk. Denk bijvoorbeeld aan:

 • lantaarnpaal geeft geen licht;
 • gevaarlijke, dode of omgevallen gemeenteboom;
 • overlopende straatkolk of rioolverstopping;
 • scheve stoeptegels of gat in de weg;
 • afval op straat.

Een melding of klacht over uw woonomgeving kunt u aan ons doorgeven via het onderstaande online formulier. Een melding doorgeven kan ook telefonisch via telefoonnummer 14 030.

Melding woonomgeving doorgeven

Problemen met het legen van kliko's en overlast van ratten kunt u niet melden met dit formulier. Neem hiervoor contact op met de Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN) of bel ze via telefoonnummer 0900 603 92 22. Met de RMN kunt u ook een afspraak maken om uw grof afval te laten ophalen.

Overlast veroorzaakt vaak ergernis. Hieronder leest u hoe en waar u overlast kunt melden.

Burenoverlast

Heeft u problemen met uw buren? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling van Meander Omnium. Buurtbemiddeling is bereikbaar via telefoonnummer 030 26 77 787.

Overlast door jongeren

Heeft u overlast van (hang)jongeren? U kunt jongerenoverlast telefonisch doorgeven:

 • aan ons via telefoonnummer 14 030
 • aan de politie via telefoonnummer 0900 8844

Geluidsoverlast door personen

Ervaart u geluidsoverlast? U kunt uw klacht doorgeven:

Geluidsoverlast door bedrijven

Ervaart u geluidsoverlast door bedrijven? U kunt uw klacht telefonisch doorgeven: 

 • tijdens kantooruren aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht via telefoonnummer 088 022 5000;
 • na kantooruren aan de politie via telefoonnummer 0900 8844.

Stankoverlast

Ervaart u stankoverlast? In de meeste gevallen kunt u met uw klacht over luchtvervuiling of stankoverlast bij ons terecht. U kunt stankoverlast aan ons doorgeven via het online formulier 'melding woonomgeving'.

Milieuklacht over bedrijf

Heeft een milieuklacht over een bedrijf? Het kan gaan om geluidsoverlast, stank, stof, water- en bodemverontreiniging.

Een spoedeisende milieuklacht kunt u doorgeven via de milieuklachtentelefoon van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD), telefoonnummer 0800 022 55 10. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Een niet-spoedeisende klacht kunt u doorgeven via het online milieuklachtenformulier

Denkt dat u een zwakke plek in één van onze (digitale) diensten heeft gevonden? Of kunt u vertrouwelijke informatie kunt zien of benaderen (datalek), zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We willen graag met u samenwerken om de situatie op te lossen.

Zo handelt u bij een datalek

 1. Als het een beveiligingslek is van vertrouwelijke informatie (zoals persoonsgegevens), bel ons dan via telefoonnummer 14 030.
 2. Geef voldoende informatie, zodat we uw melding zo goed mogelijk kunnen behandelen. Bijvoorbeeld: een uitgebreide beschrijving met IP-adressen, logs, hoe te reproduceren, screenshots, enzovoort.
 3. Deel het beveiligingslek niet met anderen, totdat het lek is gerepareerd.
 4. Maak geen actief misbruik van het beveiligingslek. Doet u dit toch, dan zullen wij aangifte doen bij de politie.