Comeniuslaan 60

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van 15 appartementen, verdeeld over 3 gebouwen, op de locatie Comeniuslaan 60 in Zeist. Omdat binnen het bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd, moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 3 augustus 2023 gedurende 6 weken ter inzage. Alle informatie is ook via onderstaande bijlagen in te zien. Een interactieve versie van de plankaart vindt u op ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Zienswijze bestemmingsplan

Gedurende deze periode kan iedereen reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen onder vermelding van het zaaknummer 245479. Dat kan op 3 manieren:

  • online (u moet dan inloggen met DigiD)
  • schriftelijk, stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • mondeling, maak een afspraak via telefoonnummer 14 030

Doel besluit hogere waarden

Het plan moet voldoen aan de Wet geluidhinder. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de 3 woongebouwen, vanwege het wegverkeer op de rijksweg A28, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld.

Ter inzage ontwerpbesluit hogere waarden

Het ontwerpbesluit hogere waarden en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 3 augustus 2023 gedurende 6 weken ter inzage. Alle informatie is ook via onderstaande bijlagen in te zien.

Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen. Bent u belanghebbende? En bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u een gemotiveerde brief hierover sturen aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, per adres Omgevingsdienst Regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC  Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer z-21-014468-34

Voor meer informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon 088 022 50 00.