Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staan regels voor bijvoorbeeld woningbouw, verkeer, welke activiteiten mogen plaatsvinden en groen. Het plan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden, welk gebruik is toegestaan en wat de toekomstige ontwikkeling is.

Inhoud

  • in de regels staat wat er wel en niet mag binnen iedere bestemming
  • de verbeelding is een kaart van het plan
  • in de toelichting worden de verschillende bestemmingen uitgelegd. Ook de resultaten van onderzoeken, inspraak van de bevolking en overleg met andere instanties worden vermeld.

Bestemmingsplannen in procedure

Nieuwe bestemmingsplannen en wijzigingen worden openbaar bekendgemaakt. In de bekendmaking staat vermeld hoe u op de plannen kunt reageren. De stukken liggen ter inzage en zijn ook digitaal beschikbaar via de website ruimtelijkeplannen.

Onderstaande ruimtelijke plannen zijn nu in procedure of liggen ter inzage:

Vastgestelde bestemmingsplannen

Via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de vastgestelde bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen van de gemeente Zeist bekijken. Dit kan op:

  1. Adres
  2. Postcode
  3. Bestemmingsplannaam

Ruimtelijkeplannen.nl