Steynlaan 63

Dit bestemmingsplan zet de huidige centrumbestemming aan de Steynlaan 63 om naar een woonbestemming. Nu kunnen er meerdere functies zich vestigen op deze locatie, maar de na de bestemmingswijziging kan er alleen nog gewoond worden. Deze doelstelling komt voort uit het Retailperspectief uit 2019. 

Ter inzage

Om de bestemming te wijzigen moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 november 2023 gedurende 6 weken ter inzage. Alle informatie is ook via onderstaande bijlagen in te zien. Een interactieve versie van de plankaart vindt u op ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Zienswijze

Gedurende deze periode kan iedereen reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen onder vermelding van het zaaknummer 268132. Dat kan op 3 manieren:

  • online (u moet dan inloggen met DigiD)
  • schriftelijk, stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • mondeling, maak een afspraak via telefoonnummer 14 030